Asuntorakentamiselle suuntaviivat Helsingissä

Vuosittain rakennetaan vähintään 6 000 asuntoa ja vuoteen 2019 mennessä määrä nousee 7 000 asuntoon vuodessa. Tällaiset suuntaviivat asuntorakentamiselle Helsingissä on asetettu asumisen ja maankäytön ohjelmassa.
Tavoite on kunnianhimoinen, sillä valmistuneiden asuntojen määrä on viime vuosina jäänyt alle 5 000 asuntoon vuodessa.
– Helsinki on kasvanut nopeasti ja uusien asuntojen tarve on suuri. Asuntojen hintojen kehitys samoin kuin vuokrien nousutahti kertovat omalta osaltaan asuntorakentamisen tarpeesta, sanoo apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki, jonka vastuualueeseen kaupungin asuntopolitiikka kuuluu.
Helsinki on sitoutunut 6 000 asunnon vuositavoitteeseen myös valtion kanssa solmitussa maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksessa, jossa sovittiin myös valtion osallistumisesta Raide-Jokerin kustannuksiin.
Ohjelman mukaan 25 prosenttia tuotannosta olisi ara-vuokra-asuntoja, 30 prosenttia välimuodon asuntoja ja 45 prosenttia säätelemättömiä vuokra- ja omistusasuntoja. Välimuodolla tarkoitetaan Hitas-, asumisoikeus- ja osaomistusasuntoja.
Kaupungin oman tuotannon tavoitteeksi asetetaan 1 500 asuntoa vuodessa, siitä puolet ara-vuokra-asuntoja ja puolet välimallin asuntoja.

Tasapainoiseen ja hallittuun asuntorakentamiseen
Tavoitteen mukaan kaikkien eri hallintomuotojen asuntoja rakennetaan enemmän kuin aikaisemmin. Edellytykset tähän ovat hyvät, sillä kaupungissa on käynnissä selvästi yli 6 000 asunnon rakentaminen.
Kaupungin maankäytön periaatteena on tiivis ja eheä, joukkoliikenteeseen tukeutuva yhdyskuntarakenne. Sen toteuttamiseksi tarvitaan riittävä määrä asuntotontteja ja asemakaavoitettuja alueita.
Kaupungin asuntopolitiikalla pyritään estämään asuinalueiden eriytyminen ja tukemaan tasapainoista kehitystä.
Ohjelmassa muistetaan myös lapsiperheiden, ikääntyneiden ja asuntomarkkinoille tulevien nuorten erityistarpeet ja yhden hengen kotitalouksien lisääntyminen.
Helsingin tärkeimmät aluerakentamiskohteet lähivuosina ovat Länsisatama, Kalasatama, Kruunuvuorenranta, Kuninkaantammi ja Honkasuo.
Asuntotuotannon suunnittelua edistetään Malmin lentokentän, Koivusaaren ja Östersundomin alueilla. Tavoitteena on rakentaa persoonallisia ja asukasrakenteeltaan monipuolisia kaupunginosia.
Kaupunginvaltuusto keskusteli asumisen ja maankäytön ohjelmasta 15. kesäkuuta ja siitä päätetään 22. kesäkuuta. Ohjelmaan on tehty joitakin muutos- ja ponsiesityksiä