Asuntorakentaminen ja –kauppa piristymässä

– Asuntorahastojen merkitys asuntotuotannon ylläpitämisessä on ollut viime vuosien aikana merkittävää, mutta työllisyysnäkymien kirkastuessa ja talouden käännyttyä kasvu-uralle myös kuluttajat ovat rohkaistuneet asuntokaupoille, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen toteaa.
Sijoittajien kannalta asuntomarkkinoiden kyllästymispiste lähenee Pakarisen mukaan päivä päivältä.
– Vuokra-asuntojen tuotanto on ollut viimeaikoina varsin suurta, jolloin maksukykyisten vuokralaisten saaminen voi hetkellisesti vaikeutua. Tuottotavoitteet jäävät haaveeksi, mikäli vuokralaista ei löydykään, Pakarinen jatkaa.
Alueellisesti Helsingin seudun osuus laskee hieman viime vuoden ennätyskorkealta tasolta. Asuntotuotanto piristyy nyt selvästi Oulussa, Turussa, Jyväskylässä ja Tampereella.

Asuntotuotannolla hillitään asumisen hintaa
Uudisasuntojen tuotannon on pysyttävä Pakarisen mukaan tulevina vuosina vähintäänkin nykyisellään, mikäli asumisen hintaa halutaan kasvukeskuksissa hillitä. Maan hallitus teki hänen mielestään tässä suhteessa oikeita päätöksiä huhtikuun kehysriihessä myöntämällä valtionrahoitusta joukkoliikennehankkeille Helsingin ja Tampereen seuduilla.
Lisäksi vuokra-asuntotuotantoon saadaan vauhtia lyhyen 10 vuoden korkotukimallin myötä sekä eläkeyhtiöiden vuokra-asuntojen rakennuttamiseen liittyvän määräaikaisen lain jatkamisesta vuoteen 2022.
– Uudisasuntojen tuotantoa edesauttaa myynnissä olevien valmiiden uusien asuntojen varaston pieneneminen. Tänä kesänä noin joka viides myytävänä oleva uusi asunto on valmis kun vuosi sitten valmiina oli lähes joka kolmas asunto, Pakarinen sanoo.
RT:n asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna reilun 14 000 asunnon rakennustyöt, joka on tähänastisen kyselyhistorian suurin määrä. Ennätyskorkeaa asuntojen tuotantomäärää selittää ennen kaikkea tuotannon kerrostalovaltaistuminen ja asuntokoon pienentyminen. Asunnoista reilut 65 prosenttia on vapaarahoitteisia omistusasuntoja ja loput vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja.
Viime vuonna aloitettiin 30 500 asunnon rakentaminen. Tänä vuonna asuntotuotannon arvioidaan kasvavan kokonaisuudessaan 31 500 asuntoon vapaarahoitteisen kerrostalotuotannon nosteen myötä.

RT tekee asuntotuotantokyselyn kolmesti vuodessa. Kyselyyn ei sisälly omakotitaloja, valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa tai muiden kuin RT:n jäsenyritysten omistusasuntotuotantoa.