Asuntolainojen korkonousuun ei uskota

Asunto halutaan omistaa vuokralla asumisen sijaan eli omistusasuminen on säilyttänyt sijansa suomalaisten unelmana. Tämä käy ilmi Nordean teettämästä tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan Suomessa ei ole myöskään viitteitä asuntokuplasta.
– Asuntoluottokannan kasvu on ollut rauhallista, vaikka uusien asuntoluottojen korko on ennätysmatalalla. Asuntojen hinnat ovat puolestaan nousseet hyvin maltillisesti samaan aikaan, kun vuokrataso on noussut asuntojen hintoja nopeammin, sanoo Nordean vähittäispankin liiketoimintajohtaja Jussi Mekkonen.
Suomalaiset eivät myöskään usko korkojen nousuun lähivuosina. Kaksi viidestä asuntovelallisesta uskoo asuntolainan kokonaiskoron olevan kolmen vuoden kuluttua 1,5–3 prosenttia ja kolmasosa alle 1,5 prosenttia.
– Neljäsosa asuntovelallisista ei ole varautunut korkojen nousuun mitenkään, vaikka heidän ehkä pitäisi. Naiset ovat kuitenkin varautuneet korkojen nousuun hieman miehiä paremmin. Suurin osa 18–25 -vuotiaista asuntovelallisista ei osannut antaa mitään arviota siitä, millä tasolla asuntolainojen korot ovat lähitulevaisuudessa. Tämä on mielestäni hieman huolestuttavaa, Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen sanoo.

TNS Gallupin toteuttamaan tutkimukseen osallistui 1016 18-65-vuotiasta suomalaista.