Asuntokauppa vilkastui

– Viime vuosien varovaisuus asuntokaupassa on jonkin verran viivästyttänyt ostopäätöksiä. Hankintoja ei voi kuitenkaan kaikissa tapauksissa lykätä määrättömästi. Kauppojen viriämisessä on jonkin verran kyse patoutuneen kysynnän purkautumisesta. Kauppojen syntymistä on edesauttanut se, että ostajien ja myyjien hintanäkemykset ovat viime aikoina lähentyneet toisiaan.
Näin kuvaa asuntokaupan tilannetta KVKL:n toimitusjohtaja Jukka Malila.
Taustalla on tietoa asuntokaupan kehittymisestä alkuvuotena. Nimittäin kerros-, rivi- ja omakotitalojen kauppa kasvoi tammikuun ja heinäkuun välisenä aikana noin 3,1 prosenttia edellisvuoteen vastaavaan aikaan verrattuna.
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL:n mukaan käytettyjen rivitaloasuntojen kauppa kasvoi tammi-heinäkuussa noin 6,5 prosenttia ja vanhojen omakotitalojen kauppa lähes 7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vanhoissa kerrostaloasunnoissa kasvun arvioidaan olleen noin 2,1 prosenttia.

Maaliskuussa ja kesäkuussa vilkasta
– Alkuvuoden parhaat kauppakuukaudet tänä vuonna edellisvuoteen verrattuna ovat olleet erityisesti maalis- ja kesäkuu, joissa molemmissa kauppatahti on ylittänyt selvästi viimevuotisen. Myöskin heinäkuun tulosta voidaan pitää tässä mielessä kohtalaisena vaikka se ei 2000 luvun normaalivuosien kauppakuukausia vastaakaan. Vuoden alkupuoliskon muina kuukausina kauppaa on tehty pitkälti samaan tahtiin kuin edellisvuoden vastaavina kuukausina, Malila toteaa.
Heinäkuun luvut osoittavat, että positiivinen vire ei ole jäänyt loppukevään tilapäiseksi ilmiöksi. Heinäkuun osalta KVKL:n hintaseurantapalvelun asiakkaina olleiden yritysten käytettyjen asuntojen kaupat lisääntyivät vuodentakaisesta heinäkuusta lähes 4 prosenttia.
Eniten kasvua tapahtui käytettyjen rivitaloasuntojen kauppamäärässä, joka oli heinäkuussa vuoden takaista noin 5,9 prosenttia suurempi.
Välitettyjen käytettyjen omakotitalojen kauppamäärän arvioidaan kasvaneen heinäkuussa vajaa 5,5 prosenttia ja käytettyjen kerrostaloasuntojen 1,5 prosenttia.

Positiivisuus myönteistä
– Positiivinen kauppavire on myönteinen asia myös kiinteistönvälitysalan yrityksille. Kuluvan vuoden kevään loppu on ollut monelle kiinteistönvälitysyritykselle hyvä ja joillekin jopa vilkkain kauppa-aika pitkään aikaan. Myönteinen vire on jatkunut heinäkuussa, jolloin lisäkannusteeksi tulleet vaihtelevat säät vapauttivat monelle lomalaiselle aikaa tehdä asuntokauppoja, kertoo Malila.
Kaupanteon tahti on kevään lopussa ja kesällä hieman parantunut, mutta 2010-luvun normaalivuosien kauppatahdista ollaan vuositasolla jäljessä. KVKL:ssa ollaan tyytyväisiä myönteisiin uutisiin, mutta ymmärretään, että nousuprosentit ovat aina merkittäviä silloin, kun vertailukohdan luvut ovat alhaisia.
– Viime kuukaudet ovat luoneet kiinteistönvälitysalalle positiivista tunnelmaa ja vahvistaneet tulevaisuudenuskoa. Eteenpäin katsovat yritykset suuntautuvat juuri tällä hetkellä vahvasti ammattitaidon kehittämiseen ja koulutukseen. Ensi vuosi tuo alallamme tullessaan lakimuutoksen, jossa puolella välitysliikkeen henkilöstöstä tulee olla LKV-pätevyys. Tämä on ollut KVKL:n tavoite. Siksi esimerkiksi KVKL:n LKV-koulutukset ovat tällä hetkellä suuressa suosiossa, Malila luonnehtii.