Asuntoa ja asuinaluetta arvostetaan Vantaalla

Vantaalaiset ovat jokseenkin tai erittäin tyytyväisiä asuntoonsa ja asuinalueeseensa. Varsinkin nuoret viihtyvät hyvin uusissa, pienehköissä kerrostaloasunnoissaan. Asukkaat arvostavat myös monipuolisia asuinalueitaan, joissa on palveluita, tekemistä, luontoa ja rauhaa.

Lähes puolet kokee, että nykyinen asunto ei toimi, jos perhetilanteessa tapahtuu muutoksia ja nuoret arvelevat, etteivät asu nykyisessä asunnossaan enää viiden vuoden kuluttua. Tällainen kuva vantaalaisten asumisesta saatiin suunnittelijaharjoittelija Elina Virtasen kokoamasta selvityksestä asukkaiden asumiskokemuksista. Selvityksen taustalla lähes 2 000 kotitaloudelle keväällä tehty asukaskysely, johon vastasi lähes 830 kotitaloutta.

Asukaskyselyllä kartoitettiin asumiskokemuksia niin vuokra-, omistus- ja asumisoikeusasuntojen asukkailta. Kyselyn tarkoituksena oli saada tietoa siitä, miten tyytyväisiä vuonna 2013 tai sen jälkeen valmistuneissa kerrostaloissa asuvat vantaalaiset ovat asuntoonsa sekä asuinympäristöönsä. Otoksen kohdetaloiksi valittiin taloja, joissa huoneistojen keskipinta-ala on melko pieni, alle 50 huoneistoneliötä.

Parkkipaikkaongelmista kritiikkiä

Erityisen tyytyväisiä asukkaat olivat asunnon valoisuuteen, pohjaratkaisuun ja kokoon. Moni vastaajista halusi vaihtaa hieman suurempaan asuntoon tulevaisuudessa ja myös ostaa omistusasunnon. Vantaalaisten asuinalueiden vetovoimaisuuden, sosiaalisen kestävyyden ja palvelurakenteen kannalta on tärkeää, että alueilta löytyy monipuolisuutta niin asuntojen huoneisto- kuin hallintamuotojakaumassa, jotta asukkaat voivat löytää myös jatkossa elämäntilanteeseensa sopivan kodin nykyiseltä asuinalueelta.

He pitivät alueiden palveluja melko riittävinä, tosin Kivistön palveluiden keskeneräisyys näkyi vastauksissa. Julkisen liikenteen toimivuuteen oltiin keskimäärin tyytyväisiä. Pysäköintipaikkojen hinta ja paikoittain saatavuus kirvoitti vastaajilta negatiivisia kommentteja sekä nousi esiin vastauksissa tyytymättömyytenä pysäköintimahdollisuuksiin tietyillä alueilla.

Asumisen ilmiöiden tunnistamista

Vantaan viime vuodet ovat olleet vilkkaan asuntorakentamisen aikaa ja asuntotuotannon suuren määrän odotetaan jatkuvan myös tulevina vuosina. Vantaan asuntorakentaminen painottuu entistä vahvemmin kerrostaloihin, joihin rakennetaan huoneluvultaan ja pinta-alaltaan yhä pienempiä asuntoja. Selvitys liittyy Vantaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan laajempaan työhön Vantaan asumisen uusien ilmiöiden tunnistamisessa. Aineistoa ja tuloksia tullaan hyödyntämään Vantaan kaavoituksen ja tontinluovutusten pelisääntöjen kehittämisessä, sekä tutkimustyössä, jota käytetään Vantaan asunto-ohjelman 2018 -2025 taustamateriaalina.