Asunto-osakkeet pitää saada sähköiseen rekisteriin

Asunto-osakeyhtiöissä olevien noin miljoonan huoneiston tietoja tarvitaan päivittäin. Isännöitsijät ja tuhannet muut taloyhtiön edustajat, kiinteistönvälittäjät, pankit, viranomaiset sekä monet muut asuntomarkkinoilla toimivat joutuvat jatkuvasti kokoamaan tarvitsemiaan tietoja eri rekistereistä ja osin myös käsin papereista. Painetut osakekirjat kulkevat postin mukana omia reittejään asuntokauppojen tahdissa. Tehostamisen tarvetta on.
Ympäristöministeriössä on selvitetty asunto-osakerekisterin luomista. Arvioiden mukaan sähköisen asunto-osakerekisterin yhteiskunnallinen hyöty on noin 7,5 miljoonaa euroa vuodessa, kun rekisteri on täydessä käytössä. Tulevan asunto-osakerekisterin keskeisiä käyttäjiä edustavat Finanssialan Keskusliitto, Isännöintiliitto ja Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ovat laatineet yhteisen kannanoton, johon on kerätty tärkeimpiä rekisterin perustamisen aineksia.
Vaikka sähköistä asunto-osakerekisteriä tarvitaan kipeästi, se on valmisteltava harkiten ja huolella. Käyttöönotto on ajankohtaista aikaisintaan vuonna 2017.

Mahdollisimman kattavaa tietoa
Sähköiseen asunto-osakerekisteriin on kerättävä mahdollisimman kattavasti asunto-osakeyhtiötä, yksittäistä huoneistoa, omistajia sekä mahdollisia rajoituksia koskevat tiedot. Tiedot on sähköistettävä niin, että työ kuormittaa taloyhtiötä, asukasta ja vakuudenhaltijaa mahdollisimman vähän.
Oikeus rekisterin tietoihin ja tietojen julkisuus on suunniteltava tarkoin. Rekisteriä voisi ylläpitää viranomainen tai kilpailutusmenettelyllä valittu yksityinen taho. Perittävät maksut on vahvistettava viranomaistasolla, ja rekisteri on rakennettava asunto-osakeyhtiöiden ja asuntomarkkinoilla toimivien tarpeisiin. Rekisterien ja tietojen käytön tulee olla kaikille edullista tai tietyissä, erityisesti taloyhtiön hoitoon liittyvissä tilanteissa maksutonta. Huolellisella suunnittelulla on varmistettava, että rekisteri todella vastaa asuntomarkkinoiden tarpeita nyt ja tulevaisuudessa.

Tutustu perusteluihin täällä:

Lue myös Kiinteistöpostin lakiasiantuntija Pasi Oravan Lakipostia aiheesta.