Asunto-osakkaat saamaan tietoa avoimemmin

Asunto-osakkaat saavat tietoa asunto-osakeyhtiön tileistä, kirjanpidosta, urakkatarjouksista ja sopimuksista avoimesti ja esteettä. Suomen asunto-osakkeen omistajat ry:n (SAO) on sitä mieltä, että asunto-osakeyhtiöiden hallinnon ja talouden pitäisi olla nykyistä avoimempaa.

– Ei ole nykyaikaa se, että asunto-osakkaat eivät saa lain mukaan, eivätkä käytännössäkään tietoa niistä ehdoista, joilla heidän varojaan pyöritellään kiinteistösektorin toimijoille, SAO:n hallitus painottaa kannanotossaan.

– On irvokasta, että asunto-osakkaiden tiedonsaanti käytännössä yleensä rajoittuu selittelyä vaativaan tilinpäätökseen toimintakertomuksineen ja yhtiökokouksessa kerran vuodessa käytettävään kyselyoikeuteen. Osakkailta jää liian usein sellainen tieto saamatta, jota tilintarkistaja ei kiireessään huomaa tai vaivaudu välittämään osakkaille, hallitus korostaa.

SAOn mielestä kattavampi avoimuus asunto-osakeyhtiötä koskevissa asioissa ehkäisisi väärinkäytöksiä ja olisi omiaan lisäämään luottamusta vastuuntuntoista ja tehtäviensä tasalla olevaa taloyhtiön johtoa kohtaan.

– Kun läpinäkyvyys olisi aukotonta, säästettäisiin mm. tiedottamis-, kopiointi- ja tarkastusmenoissa. Avoimuudella vältyttäisiin turhilta epäilyiltä ja epäilyihin perustuvilta riidoilta. Samoin säästyttäisiin kustannuksia edellyttäviltä erityisiltä tarkastuksilta ja tarkastuksia edeltävältä masentavan hitaalta byrokraattiselta prosessilta aluehallintoviranomaisissa. Samalla aukaistaisiin taloyhtiöiden hallinto ja talous verottajalle ja myötävaikutettaisiin harmaan talouden torjuntaan, SAO vielä arvioi.

Turhia menoja säästävä läpinäkyvyys olisi SAOn mukaan toteutettavissa lakisääteisellä esimerkiksi oikeusministeriön hallinnoimalla kirjanpitovientien nopeudella päivitettävällä tietokannalla.  Osakkailla olisi oman taloyhtiönsä osalta pääsy tietokantaan internetin välityksellä.

– Tähän aikaan vuodesta asunto-osakkaita patistellaan valmistautumaan yhtiökokoukseen. Nyt tuleekin kysyä, kuinka tilivelvolliset toteuttavat tilinteko- ja tiedottamisvelvollisuutensa osakkaita kohtaan, runsaan miljoonan asunto-osakkeenomistajan etujärjestönä toimiva SAO ry muistuttaa.