Asunto-osakeyhtiöt tutkitusti huonossa kunnossa

Yli puoleen suomalaisista asunto-osakeyhtiöistä on tulossa merkittäviä korjaushankkeita lähimmän kahden vuoden aikana selviää Kiinteistöpostin IROResearch Oy:llä teettämästä tutkimuksesta.

Taloyhtiöiden korjauskohteiden kärjessä ovat putkistoihin ja ulkovaippaan, kuten julkisivuihin ja ikkunoihin kohdistuvat remontit. Vireillä on myös paljon hissihankkeita, joka on luonnollista väestömme ikääntymisen vuoksi. Nykytrendin mukaisesti myös ihmisten viihtyvyyteen halutaan panostaa sillä pihoja ja muita taloyhtiöiden yhteisiä alueita kohennetaan. Myös energiatehokkuus näkyy selkeästi toimenpidelistoilla.

Tutkimuksesta selviää myös, että suomalaisten taloyhtiöiden päättävissä elimissä vaikuttavat varsin iäkkäät ihmiset, sillä lähes kolmannes on yli 65-vuotias. Tämä on taloyhtiön kannalta positiivista, sillä he ovat aktiivisia toimijoita ja omaavat laajan kokemuspohjan sekä ennen kaikkea heillä on aikaa yhtiön asioille. Naisia taloyhtiöiden luottamustoimen haltijoina 26 % ja miehiä 76 %. Heistä kaikista 22 % oli suorittanut korkeakoulu- tai yliopisto -opinnot ja neljänneksellä talouden bruttovuositulot ylittivät 70 000 euroa.

Tutkimustiedot perustuvat Kiinteistöposti-lehden lokakuussa 2011 IROResearch Oy:llä teettämään lukijatutkimukseen. Tutkimuksen otanta oli 300 asunto-osakeyhtiöpäättäjää. Tiedot kerättiin puhelinhaastatteluin ja vastaajina oli 97 asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajaa, 101 sivutoimista isännöitsijää ja 102 ammatti-isännöitsijää.