Asunto-osakeyhtiön purkamispäätös helpommin – mitä vaikutuksia osakkaille?

– Nyt käynnistyvällä uudistuksella halutaan helpottaa asunto-osakeyhtiön päätöksentekoa, jotta päätöksiä purkavasta lisärakentamisesta voitaisiin tehdä nykyistä yksinkertaisemmin. Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus siten, että asunto-osakeyhtiö voisi päättää purkavasta lisärakentamisesta määräenemmistöpäätöksellä.
Näin totesi oikeusministeri Antti Häkkänen asettaessaan työryhmän ja sille seurantaryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotusta asunto-osakeyhtiölain muuttamista purkavan lisärakentamisen helpottamiseksi.
Purkavalla lisärakentamisella tarkoitetaan sitä, että kasvukeskuksissa puretaan vanhoja rakennuksia yhdyskuntarakenteen tiivistämiseksi ja tilalle rakennetaan enemmän uusia asuntoja.
Voimassa olevan lain mukaan purkavaan lisärakentamiseen vaaditaan asunto-osakeyhtiön osakkaiden yksimielinen päätös eli kaikkien osakkaiden suostumus.
Työryhmän ehdotuksessa tulee kuitenkin varmistaa, että vähemmistöön jäävät osakkaat voisivat vaatia osakkeidensa lunastamista käypään hintaan.
Lisäksi on turvattava osakkaiden asuminen, asuntovarallisuuden arvo ja esimerkiksi asuntolainoittajien oikeudet, Häkkänen korostaa.
Hänen mielestään on huolehdittava asunto-osakeyhtiön osakkaiden tiedonsaannista ja vähemmistöön jäävien osakkeenomistajien oikeussuojasta.

Miten päätöksenteon lieventäminen vaikuttaisi?
Tarkemmin työryhmän tehtäväksi on annettu tarkastella sitä, miten päätöksenteon lieventäminen vaikuttaisi osakkaiden yhdenvertaiseen kohteluun, asumisturvaan ja -oloihin, vähemmistönsuojaan sekä tiedontarpeeseen ennen päätöksentekoa ja päätöksen toteutuksen aikana.
Lisäksi selvitetään purkavan lisärakentamisen vaikutuksia hankkeen toteuttavan taloyhtiön hallintoon ja rahoitukseen sekä yleisemmin rakennusmarkkinoihin, asuntokauppaan sekä asuntovarallisuuden ja maankäytön tehostumisesta saatavan hyödyn jakautumiseen yhtiön osakkaiden, rakentajien, sijoittajien ja kunnan kesken.
Lain muutosta valmistelevan työryhmän ja seurantaryhmän toimikausi kestää ensi vuoden huhtikuun loppuun.
Tavoitteena on, että oikeusministeri vie lain muutoksen valtioneuvoston käsittelyyn syksyn 2018 aikana.

Tausta-artikkeli:
Lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen kertoi Kiinteistöpostissa 7/2016, minkälaisia näkökulmia purkavaan lisärakentamiseen liittyy asunto-osakeyhtiölain näkökulmasta.
Lue artikkeli tästä:

Tausta-aineistoa:
Purkavan lisärakentamisen edellytyksistä ja vaikutuksista ja asunto-osakeyhtiölain muutostarpeista tehty arviomuistio ja selvitys sekä lausunnot löytyvät tältä sivustolta: