Asunto-osakeyhtiölain sujuvoittamisesta kirjallinen kysymys

Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin mukaan asunto-osakeyhtiöiden purkavan lisärakentamisen arvioidaan toteutuessaan tuovan merkittäviä uusia mahdollisuuksia sekä alueiden käytön että asunto-osakeyhtiöiden hallitseman kiinteistökannan kehityksen kannalta.
“Täydennysrakentamista koskevan asunto-osakeyhtiön päätöksenteon sujuvoittaminen onkin hallitusohjelmassa mainittu yhtenä asuntokannan uudistamiseen, asuntokysyntään vastaamiseen sekä asumisen valinnanvapauden lisäämiseen tähtäävänä asuntopolitiikan toimena”, Lindströmin kansanedustaja Mari-Leena Talvitien (kok.) kirjalliseen kysymykseen annetussa vastauksessa todetaan.
Voimassa olevan lain mukaan purkavaan lisärakentamiseen vaaditaan asunto-osakeyhtiön kaik- kien osakkaiden yksimielinen päätös.
“Käytännössä tämä usein estää yhdyskuntarakenteen tiivistämisen asunto-osakeyhtiöiden kiinteistö- ja rakennuskannan osalta.
Tulevaisuudessa purkavaa lisärakentamista koskevien määräenemmistöpäätöksen salliminen on tarpeen vanhan kiinteistökannan kehittämiseksi yhteiskunnan kehitystä vastaavasti.
Määräenemmistöpäätökseen siirryttäessä on arvioitava myös uudenlaisten vähemmistönsuojakeinojen ja taloyhtiön muiden toimintamallien tarve”, vastauksessa todetaan.
Jari Lindström korostaa sitä, että asunto-osakeyhtiöiden toimintamahdollisuuksien hallittu lisääminen edellyttää tietoa siitä, miten purkava lisärakentaminen vaikuttaa osakkaiden yhdenvertaiseen kohteluun, asumisoloihin, asuntorahoitukseen ja asuntojen vakuuskäyttöön sekä asuntovarallisuuden ja maankäytön tehostumisesta saatavan hyödyn jakaantumiseen osakkaiden ja muiden toimijoiden kesken.
Näitä vaikutuksia parhaillaan arvioi valtioneuvoston toimeksiannosta Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy “Mitkä ovat purkavan lisärakentamisen helpottamisen vaihtoehdot ja vaikutukset?” – tutkimushankkeessa.
Tänä syksynä päättyvässä hankkeessa on Lindströmin mukaan tarkoitus kuulla laajasti purkavan lisärakentamisen hankkeiden sidosryhmiä. Lisäksi on tarkoitus koota käytettävissä oleva tutkimustieto ja varhaisempi lainsäädäntötyö lainvalmistelutoimeksiannon määrittelyn ja toimeksiannon antamista koskevan päätöksenteon taustaksi.
Tarvittavat asunto-osakeyhtiölainsäädännön muutosehdotukset valmistellaan ja hallituksen esitys annetaan Lindströmin mukaan eduskunnalle kuluvan hallituskauden aikana.

Kansanedustaja Mari-Leena Talvitien (kok) heinäkuussa esittämässä kirjallisessa kysymyksessä kysyttiin, mihin toimenpiteisiin ja millä aikavälillä hallitus ryhtyy toteuttamaan hallitusohjelmaan kirjattua asunto-osakeyhtiölain uudistamista, jolla päätöksentekoa asunto-osakehtiöissä sujuvoitetaan.

Uutinen on julkaistu lokakuussa ilmestyneessä Kiinteistöposti 7/2016