Asumisoikeusasunto vain 1,5 prosentin valinta

Maksan asunnosta noin 15 prosenttia sen rakentamisen kustannuksista ja sen jälkeen maksan kuukausittaista käyttövastiketta. Kun asumiseni päättyy, minulle palautetaan asumisoikeusmaksu rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna. Tässä pähkinänkuoressa malli, miten asumisoikeusasuminen toimii.
Suomessa asumisoikeusasunnoissa asuu vain 1,5 prosenttia, kun ruotsalaisista se on noin 20 prosentin valitsema asumismuoto.
Ruotsalaiset maksavat asuntolainojaan takaisin hyvin pitkään ja tyypillisesti tavoitteena ei ole maksaa lainaa takaisin kokonaan pois. Sen sijaan suomalaiset maksavat asuntolainat kokonaan pois yleensä 15-25-vuoden aikana. Ruotsalaisilla jää selvästi enemmän rahaa elämiseen, kun merkittävä osa tuloista ei ole sidottu asuntolainan takaisin maksamiseen.
– Suomen ja Ruotsin asumisoikeusjärjestelmät eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään, mutta on selvää, että asumisoikeusasumisen tuntuva lisääminen myös Suomessa toisi enemmän rahaa kansantalouden kiertokulkuun, arvioi Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Marko Pyykkönen.
– Ruotsissa asumisen muoto sinänsä ei ole keskeinen kysymys, vaan tavoitteena on pyrkiä asumaan sellaisessa asumismuodossa, mikä sopii omaan elämäntilanteeseen, Pyykkönen jatkaa.