Asukkaat vaikuttamaan ilmanlaatuun Helsingissä

Asukkaat voivat omilla valinnoilla vaikuttaa Helsingin ilmanlaatuun. Autoilun minimoiminen ja joukkoliikenteen suosiminen vähentävät päästöjä. Kävely ja pyöräily ylläpitävät myös fyysistä kuntoa. Kitkarenkaat tuottavat vähemmän katupölyä kuin nastarenkaat.
Asukkailla, yrityksillä ja järjestöillä on mahdollisuus osallistua Helsingin ilmansuojelusuunnitelman tekoon. Kommentointiin pääsee mukaan esimerkiksi pelaamalla ilmansuojeluvisaa, jolla voi testata oman ilmansuojelutietoutensa osoitteessa http://app.alypaa.fi/hkiulkoilma/.
Peli on toteutettu Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ja HSY:n yhteistyönä. Visan pelaaja voi samalla antaa yhteystietonsa ja saada jatkossa sähköpostissa tietoa ilmansuojelusuunnitelman etenemisestä ja mahdollisuuksista vaikuttaa suunnitelman sisältöön. Kaikkien yhteistietonsa jättäneiden kesken arvotaan kierrätetty, Uusix-verstaalla tuunattu kesäfillari.

Uusi ilmansuojelusuunnitelman laadinta käynnistynyt
Autoliikenne aiheuttaa edelleen Helsingissä merkittäviä ilmanlaatuongelmia. Erityisesti dieselautoista syntyvät typpidioksidipäästöt heikentävät ilmanlaatua vilkasliikenteisillä alueilla.
EU:n asettama terveysperusteinen typpidioksidin vuosiraja-arvo ylittyy keskustan vilkasliikenteisissä katukuiluissa, eivätkä pitoisuudet ole laskeneet riittävästi nykyisen ilmansuojeluohjelman avulla. Kaupunki laatii nyt uuden ilmansuojelusuunnitelman, jonka tavoitteena on raja-arvoylitysten estämisen lisäksi parantaa yleisesti kaupungin ilmanlaatua ja siten edistää viihtyisää ja terveellistä asumisympäristöä. Suunnitelmaan sisällytetään toimia liikenteen aiheuttaman typpidioksidin ja katupölyn sekä puunpolton pienhiukkaspäästöjen vähentämiseksi.
– Tärkeintä on vähentää henkilöautoilun määrää. Autoliikenteen hinnoittelu, eli esimerkiksi ruuhkamaksut on todettu tutkimuksissa tehokkaimmaksi tavaksi suunnata liikkuminen kestävämpiin kulkutapoihin eli kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen. Tämä vähentäisi paitsi ilmanlaatuhaittoja myös melua, kasvihuonekaasupäästöjä ja ruuhkautumista, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristösuojelupäällikkö Päivi Kippo-Edlund sanoo.
Typpidioksidipitoisuudet eivät ole laskeneet liikenneympäristöissä, koska dieselautojen määrä ja niiden päästöt ovat kasvaneet.
– Autokannan uusiutuminen ei tuo nopeaa apua ongelmaa, sillä uusien Euro 6 -tason dieselautojen todelliset typenoksidipäästöt ovat huomattavasti yli raja-arvon. Vähäpäästöisten sähköllä, kaasulla ja etanolilla kulkevien autojen yleistyminen on hidasta. Raskaassa liikenteessä uusi Euro VI -kalusto näyttää toimivan paremmin, ympäristötarkastaja Suvi Haaparanta sanoo.

Kasvavan kaupungin pitää vähentää autoilua
Ilmanlaatuongelmat korostuvat tulevaisuudessa, kun liikennemäärät uhkaavat kasvaa Helsingissä uusien asuin- ja työpaikka-alueiden rakentumisen myötä.
– Esimerkiksi laajamittaisen kaupunkibulevardien toteuttamisen edellytyksenä on autoliikennemäärien merkittävä vähentäminen, jotta ilmanlaatu- ja meluhaitat eivät lisääntyisi, ympäristötarkastaja Outi Väkevä sanoo.
Helsingissä on tehty jo nykyisen ilmansuojeluohjelman aikana merkittävää työtä liikenteen haittojen vähentämiseksi. Seudun joukkoliikenne on parhaimpia maailmassa, bussikalustoa on uudistettu entistä vähäpäästöisemmäksi ja pyöräilyn edellytyksiä on parannettu. Lisäksi vähäpäästöiset autot saavat pysäköintietuuden, ja kaupungin virastot ovat panostaneet vähäpäästöisen ajoneuvokaluston hankintaan.
Ilmanlaatuun vaikuttavat tieliikenteen ohella eniten katupöly ja puun pienpoltto esimerkiksi takoissa. Helsinki on määrätietoisella työllä saanut katupölyongelmaa lievennettyä. Puun pienpolton pienhiukkaspäästöt voivat tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla olla hyvinkin suuret ja terveydelle haitalliset. Ilmansaasteet, etenkin hiukkaset, ovat haitallisia terveydelle ja voivat aiheuttaa muun muassa hengityselin- ja sydänsairauksia. Päästöjä voi vähentää polttamalla tulisijassa ainoastaan puhdasta ja kuivaa puuta.

Kuva: Insinööritoimisto Akukon Oy