Asukkaat apuna Länsimetron liityntäsuunnittelussa

HSL selvitti huhti-kesäkuussa Etelä-Espoon ja Lauttasaaren asukkaiden liikkumistottumuksia. HSL:ssä on parhaillaan käynnissä Länsimetron liityntälinjaston suunnittelu, jossa hyödynnetään verkkokyselyn tuloksia. Alueen bussilinjasto uudistuu Länsimetron myötä.

HSL kokeili karttapohjaista verkkokyselyä asukkaiden liikkumistottumusten kartoittamisessa. Asukkaat merkitsivät kartalle asuin-, työ- ja asiointipaikkoja sekä vapaa-ajan kohteita. Lisäksi asukkaat kertoivat, kulkevatko he matkansa yleensä joukkoliikenteellä, autolla tai esimerkiksi pyörällä.

– Kyselyyn saatiin kaikkiaan noin 27 000 merkintää. Olemme saaneet kyselyn avulla tarkempaa käsitystä siitä, minne matkoja eri asuinalueilta suuntautuu. Kyselyn tulokset rikastuttavat linjastosuunnittelun keskeisiä lähtötietoja, kuten esimerkiksi eri linjojen nousijamääriä, toteaa HSL:n joukkoliikennesuunnittelija Jonne Virtanen.

Kyselyn lopussa oli mahdollisuus vastata myös avoimiin kysymyksiin. Asukkaat ottivat kantaa siihen, miten tämänhetkiset yhteydet toimivat, ja kertoivat, mitä he ajattelevat Länsimetron mukanaan tuomista muutoksista. Palautetta saatiin muun muassa linjojen tarpeellisuudesta, vuoroväleistä ja matka-ajoista.

– Kaiken kaikkiaan kyselyn tulokset auttavat ymmärtämään paremmin Etelä-Espoon ja Lauttasaaren alueilla asuvien ja asioivien matkustustarpeita ja -toiveita. Vastaukset voivat nostaa esiin ratkaistavia ongelmia, vahvistaa olemassa olevia käsityksiä tai tarjota uusia ideoita, kun käymme niitä suunnittelutyön yhteydessä tarkemmin läpi, Virtanen summaa.

Tavoitteena on, että linjastosuunnitelman luonnos valmistuu tämän vuoden lopussa. Asukkaille tarjotaan vielä mahdollisuus kommentoida linjastosuunnitelmaluonnosta. Suunnitelma viimeistellään alkuvuodesta 2014.