Asukaspysäköinti uudistuu Helsingissä

Asukaspysäköinti uudistuu Helsingissä, kunhan kaupunki saa koottua pysäköintipolitiikkansa suuntaviivat yksiin kansiin ja laadittua ohjeen sen toteuttamiseksi. Ohjetta käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa maaliskuun 2013 lopulla.

Tämä kävi ilmi esityksissä, jotka pidettiin Raklin jäsenilleen maaliskuun alussa pitämässä aamukahvitilaisuudessa. Siellä Helsingin kaupungin pysäköintipolitiikan suuntaviivoista ja kehittämisaikeista ja –tarpeista kertoi Juha Hietanen Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastosta. Nyt on tarkoitus uudistaa asukaspysäköintiä ja yrityspysäköintiä koskevat järjestelmät, jotka on luotu 1980- ja 1990 –luvuilla. Maksullista pysäköintiä Helsingissä on ollut vuodesta 1955 alkaen.

Erityisiä haasteita pysäköintiratkaisujen löytämiseen tuo Hietasen mukaan täydennys- ja lisärakentaminen olemassa olevassa kaupunkirakenteessa sekä lumiset talvet, jotka vaikeuttavat kadunvarsien kunnossapitoa.

Lisäksi pysäköintijärjestelmien uudistaminen vaatii Hietasen mukaan uudenlaista asennoitumista ja pysäköinnin mieltämistä palveluksi.

Yksi keskeisistä tavoitteista Hietasen mukaan on erotella asunnon ja pysäköintipaikan hinta niin, että kulut kohdistuisivat autoja käyttäville.

Helsingin kaupunki on määrittänyt kaksitoista kärkitoimenpidettä, joiden avulla uusia ratkaisuja kehitetään. Näillä pureudutaan Hietasen mukaan muun muassa laskelmiin pysäköintipaikkojen tarpeellisesta määrästä sekä pysäköinnin hintaan. Yhteistyömahdollisuuksia pyritään laajentamaan pysäköintioperaattoreiden kanssa ja uusia, alueellisia pysäköintiratkaisuja kehitetään.

Autopaikkatarve erilaistuu

Uusissa vuokra-asuntokohteissa asukkaat haluavat, että jokaisella asunnolla on yksi autopaikka, kertoi aamukahvitilaisuudessa VVO:n vuokratalojen pysäköintiratkaisuja esittelevä Jari Mäkimattila.

– Vanhemmissa kohteissa on huomattu, ettei jokainen asunto kuitenkaan tarvitse autopaikkaa. Asumistarpeet erilaistuvat ja erityisesti nuorimmissa ja vanhimmissa ikäluokissa tarvetta omalle autolle ei välttämättä ole.

Jotta tarpeisiin voitaisiin vastata ja pysäköintiä sujuvoittaa, pitäisi Jari Mäkimattilan mukaan lisätä aitoa kumppanuutta kaavoituksessa, alueellisia pysäköintitaloja sekä kokeilla uusia teknisiä ratkaisuja, kuten autohissejä.

VVO:lla on rakenteilla neljä kohdetta, joihin autopaikkoja ei tule lainkaan. Näiden onnistuminen perustuu erinomaiseen sijaintiin ja julkisiin liikenneyhteyksiin.