Asuinkerrostalojen ylläpitokustannukset kasvoivat

KTI Kiinteistötiedon ylläpitokustannusindeksi kertoo, että asuinkerrostalojen ylläpitokustannukset nousivat yleistä hintatason kehitystä jyrkemmin. Vuonna 2012 indeksi ilman korjauksia nousi Suomessa 3,7 prosenttia, kun korjaukset mukaanlukien nousu oli 3 prosenttia. Muiden kustannusten osalta suurimpia nousijoita olivat kiinteistövero sekä energiakustannukset, jotka nousivat kumpikin yli neljä prosenttia.

Alueelliset erot korostuivat erityisesti palveluiden sekä korjausten kustannuskehityksessä, sillä pääkaupunkiseudulla mm. kiinteistöhuolto, ulkoalueiden hoito sekä siivoukset kasvoivat palvelukustannusten osalta, kun taas muualla Suomessa ne laskivat hienoisesti. Pääkaupunkiseudulla korjauksiin käytettiin vähemmän rahaa kuin edeltävänä vuonna 2011.

Myös vuokrat nousseet kasvukeskuksissa

Kymmenen vuoden aikajanalla vuokrien nousuvauhti on ollut ylläpitokustannusten kehitystä maltillisempaa. Viimeisen puolivuotisjakson aikana vuokrat nousivat pääkaupunkiseudulla 2,1% ja muissa suurissa kaupungeissa 2,2%. Pääkaupunkiseudulla vuokrat ovat nousseet vuodesta 2000 lähtien vuosittain keskimääräisesti neljä prosenttia, kun muiden suurten kaupunkien osalta nousu on ollut noin 3% vuodessa. Erityisesti pienten asuntojen osalta vuokrahintojen nousu on ollut suuria nopeampaa.