Asiakkaan rahojen väärinkäytöksiä kiinteistö- ja vuokravälitysliikkeissä

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston rekisterissään oleviin kiinteistö- ja vuokravälitysliikkeisiin tekemässä tarkastuksessa paljastui useampia väärinkäytöksiä asiakkaan rahojen säilyttämisessä.
Valvonnassa tarkastettiin arviolta noin 3 500 sivua tiliotteita, joiden perusteella osa tapauksista siirrettiin jatkokäsittelyyn.
Laki edellyttää, että välitysliike pitää sen haltuun luovutetut asiakkaan varat erillään välitysliikkeen omista varoista. Viidelle välitysliikkeelle annettiin asiakkaan varojen erilläänpitoa koskevien puutteiden ja laiminlyöntien seurauksena varoitus ja kuusi sai huomautuksen lain ja hyvän välitystavan noudattamisesta.
Kahden välitysliikkeen osalta asian jatkokäsittely ja mahdollisen hallinnollisen seuraamuksen antaminen raukesi kyseisten välitysliikkeiden ilmoitettua välitystoiminnan lopettamisesta.
Yhdelle välitysliikkeelle aluehallintovirasto asetti 3 000 euron uhkasakon, koska se ei toimittanut pyydettyjä tiliotteita.

Tarkkana asiakkaan rahavarojen säilyttämisessä
Havaittuja lainvastaisia laiminlyöntejä olivat välitysliikkeen omien laskujen maksaminen asiakasvaratililtä, käsirahojen tai vuokravakuuksien vastaanottaminen välitysliikkeen käyttötilille asiakasvaratilin sijasta, vuokravakuutta ei ollut kokonaan säilytetty asiakasvaratilillä ja välitysliikkeen palkkioiden maksaminen asiakasvaratilille.
Havaittua hyvän välitystavan vastaista menettelyä oli käsirahan siirtäminen välitysliikkeelle ennen lopullisen kaupan selviämistä, ja se että välityspalkkioiksi muuttuneita käsirahoja ei ollut viipymättä siirretty pois asiakasvaratililtä.
Varojen erillisyys on tärkeä muun muassa asiakkaan suojaamiseksi välitysliikkeen velkojia vastaan. Jos asiakasvaroja ei säilytetä asianmukaisesti erillään, on olemassa riski, että ne ulosmitataan välitysliikkeen velasta tai että niiden katsotaan kuuluvan välitysliikkeen konkurssipesään.
Aluehallintoviraston tietoon ei ole tullut, että valvontakampanjassa havaitut asiakkaan varojen erilläänpidon laiminlyönnit olisivat aiheuttaneet taloudellista vahinkoa välitysliikkeiden asiakkaille.