60-luvun vuokrakerrostalot tulleet elinkaarensa päähän

Jakomäen kallioilla sijaitseva kerrostaloalue kokee melkoisen mullistuksen lähiaikoina. Maisemasta häviää neljä vuosina 1967–69 valmistunutta betonitaloa ja niiden tilalle nousee viisi uutta taloa. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toteuttaman hankkeen kokonaiskustannusarvio on 56 miljoonaa euroa.

Vanhojen talojen purkaminen on jo hyvässä vauhdissa. Purkutyöt Jakomäentie 4:ssä (entinen 6) alkoivat lokakuun alussa. Ensimmäisenä maan tasalle saatiin a-talo ja seuraavana on vuorossa b-talo. Sen purkaminen alkoi asuntojen tyhjennyttyä loppiaisen jälkeen. Kevään mittaan hävitetään vielä c- ja d-talot. Hissittömissä taloissa on ollut ainoastaan kaksioita.
Heka-Jakomäki Oy:n toimitusjohtaja Hannu Laakson mukaan kunkin talon purkamiseen kuluu aikaa 3–3,5 kuukautta. Purkutyöt saadaan näillä näkymin päätökseen kesäkuun alkuun mennessä.– Talojen purkaminen aloitetaan sisäpuolelta. Kierrätettävät materiaalit, kuten kiintokalusteet, kodinkoneet, kylpyammeet sekä vesi- ja sähköjohdot, lajitellaan erikseen. Niin ikään asbestipurut tehdään omana työnään. Kun talo on sisältä purettu, tulee rouhija ja murskaa talon, Laakso selvittää.Neljässä talossa on ollut yhteensä 279 asuntoa, joissa asukkaita on ollut 500–600.

– Ensimmäiset asukkaat muuttivat taloista pois runsas vuosi sitten, eikä heidän tilalleen otettu uusia vuokralaisia. Neuvottelut asukkaiden kanssa ja korvaavien asuntojen eli niin sanottujen väistöasuntojen varsinainen haku Hekan muista vuokrataloista aloitettiin toukokuun lopussa. Ensimmäisenä purkuvuorossa ollut a-talo oli tyhjänä lokakuun lopussa ja b-talon viimeisimmät asukkaat muuttivat pois nyt alkuvuodesta, Heka-Jakomäki Oy:n kiinteistöpäällikkö Ismo Hämäläinen kertoo.

Toimitusjohtaja Hannu Laakson puheissa vilahtaa tämän tästä vanha osoite Jakomäentie 6. Hän arveleekin vievän oman aikansa, että oppii käyttämään uutta Jakomäentie 4 -osoitetta. Numeron muuttuminen johtuu asemakaavamuutoksesta, joka tehtiin alueelle rakennettavien uusien talojen vuoksi. Kaavassa puututtiin myös katualueeseen, ja Jakomäentie tulee kapenemaan uusien talojen kohdalla.

Peruskorjaus olisi maksanut liikaa
Jakomäen Kiinteistöissä päädyttiin 45 vuotta vanhojen talojen purkamiseen, koska niiden peruskorjaus olisi tullut liian kalliiksi. Hannu Laakso ja Ismo Hämäläinen toteavat, että ratkaisu on ainutlaatuinen ainakin pääkaupunkiseudulla.
Jakomäentie 4:ssä (aikaisemmin 6) sijaitsevien pesubetonipintaisen kerrostalojen purkamisen juuret ulottuvat kahdenkymmenen vuoden taakse.

– Jo vuonna 1995 tehtiin hankesuunnitelma, jonka mukaan taloja ei aleta peruskorjata, vaan ne ajetaan niin sanotusti loppuun. Talot ovat pohjaratkaisultaan sentyyppiset, että peruskorjaus olisi ollut mahdotonta toteuttaa järkevästi.

Hannu Laakso muistelee, että nyt purettua a-taloa suunniteltiin aikanaan peruskorjattavasti, mutta siitä luovuttiin. Hinta olisi noussut aivan liian korkeaksi kuusikerroksisessa talossa, jossa oli ainoastaan neljä asuinkerrosta. Alimmaisissa kerroksissa oli muun muassa autoille parkkitilaa.
Ismo Hämäläinen toteaakin, että peruskorjaus olisi tullut maksamaan liki yhtä paljon kuin vanhojen talojen purkaminen ja uusien rakentaminen.
– Lisäksi peruskorjauksella ei olisi saavutettu samaa asumisviihtyvyyttä, esteettömyyttä ja energiatehokkuutta kuin uutta rakentamalla, hän muistuttaa.

Jakomäki rakennettiin stadilaisille
Jakomäen alue rakennettiin 60-luvun loppupuolella kovaa vauhtia.
– Jakomäkeen tehtiin vuosina 1967–1969 yhteensä 31 kerrostaloa. Niitä oli rakentamassa kolme rakennusliikettä. Se oli sen ajan aluerakentamista, kiinteistöpäällikkö Hämäläinen tuumaa.
Hän toteaa Jakomäen olleen tuolloin melkoista periferiaa. Nykyisin alue sijoittuu Lahden väylän ja Porvoon moottoritien väliin, mutta 60-luvun lopussa näitä isoja teitä ei vielä ollut.

– Jakomäki rakennettiin helsinkiläisiä perheitä varten. Asukkaat muuttivat sinne muun muassa Kallion ahtaista hellahuoneista. Jakomäki olikin 70-luvulla stadilaisin kaupunginosa syntyperäisten helsinkiläisten määrällä mitattuna, Hämäläinen kertoo.

Nykyisen Jakomäentie 4:n taloja lukuun ottamatta on Heka-Jakomäen alueen kiinteistöjä peruskorjattu ahkerasti viimeisten vuosikymmenten aikana, ja 27 talon kunnostustyöt alkavat olla loppusuoralla.
– Parhaillaan remontoidaan Jakomäentie 8:n a-, b- ja d-taloja, joissa tehdään sisäpuolinen peruskorjaus ja rakennetaan 9 uutta hissiä. Hankkeen kustannukset ovat noin 14 miljoonaa euroa. Aikataulun mukaan remontin tulisi olla valmis ennen vuosikymmenen vaihdetta, Laakso ja Hämäläinen laskeskelevat.

Aura voitti suunnittelukilpailun
Kunhan vanhat talot saadaan purettu, ryhdytään Jakomäentie 4:ään rakentamaan hetimiten uusia kerrostaloja. Toimitusjohtaja Hannu Laakso ja kiinteistöpäällikkö Ismo Hämäläinen kiittelevät, että harvoin on suunnitteluun voitu käyttää yhtä paljon aikaa kuin tähän hankkeeseen. Suunnittelutyöt aloitettiin kolme vuotta sitten.
– Suunnittelukilpailun kautta toteutettavaksi valittiin Aura-niminen ehdotus. Suunnitelman mukaan alueelle rakennetaan viisi uutta lamellikerrostaloa, joihin tulee noin 270 asuntoa. Vaikka asuntojen määrä hieman vähenee, kerrosala kasvaa. Kaksioiden lisäksi taloihin tulee kolmioita ja muutama isompikin huoneisto, Hämäläinen kertoo.
Helsingin kaupungin päätöksen mukaan Jakomäen vanhoista taloista korvaaviin asuntoihin muuttaneilla on etuoikeus päästä uusiin taloihin. Hämäläinen tosin huomauttaa, että samankokoisiin asuntoihin kuin ennen ei ole enää mahdollista muuttaa. Esimerkiksi kaksioiden koko on esteettömyysmääräysten vuoksi kasvanut 45 neliöstä runsaaseen 55 neliöön.
Uusien kerrostalojen eliniäksi on laskettu 100 vuotta.
– Se saavutetaan talojen hyvällä hoidolla ja huollolla, Laakso ja Hämäläinen arvioivat.

Teksti ja kuva: Irene Murtomäki

Artikkeli julkaistu tammikuussa ilmestyneessä Kiinteistöposti PääkaupunkiseutuExtrassa 1/2015.