Sisäilma-asioissa eniten puutteita kuntatyöpaikoilla

– Keskeisten työturvallisuusriskien osalta eniten puutteita ja kehitettävää löytyi sisäilmaan liittyvissä asioissa. Toinen merkittävä kehittämiskohde on työterveyshuollon työpaikkaselvitys. Molemmat asiat olivat lainsäädännön mukaisella tasolla ainoastaan 65 %:lla valvotuista työpaikoista. Sisäilma-asioiden hallinta on parantunut kunnissa muun muassa toimivien sisäilmatyöryhmien johdosta, kertoo hankkeen koordinaattori, ylitarkastaja Sari Roivainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun
vastuualueelta.
Roivaisen mukaan myönteisestä kehityksestä huolimatta sisäilmaan liittyvistä ongelmista annettiin paljon kehotuksia eli asiassa ilmeni vähäistä suurempaa vaaraa tai haittaa.
Työterveyshuollon työpaikkaselvityksen puutteet taas liittyivät tavallisesti siihen, että se oli vanha, eikä vastannut nykyisiä työolosuhteita, siinä ei ollut huomioitu työn psykososiaalisia kuormitustekijöitä tai siitä puuttuivat johtopäätökset työolojen terveydellisestä merkityksestä, Roivainen jatkaa.
Tällaisia asioita käy ilmi työsuojeluviranomaisten valtakunnallisesta kunta-alan työsuojelun valvontahankkeen raportista. ”Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015” -hanke kehitti kuntien työsuojelua vuosina 2012 – 2015.
Hankkeen aikana työsuojeluvalvontaa tehtiin yli 300 kunnassa tai kuntayhtymässä. Tarkastuksia toteutettiin kaikkiaan noin 7 500. Työnantajille annettiin puutteiden korjaamiseksi 20 000 velvoitetta.
– Positiivinen havainto on, että kunnissa on luotu järjestelmiä ja toimivia käytäntöjä. Puutteena on kuitenkin se, että hyvät järjestelmät ja käytännöt eivät näy riittävästi esimiesten ja työntekijöiden päivittäisessä työssä. Prosessin eteneminen, kuten työn vaarojen selvittäminen ja arviointi, jokaiselle organisaation tasolle on usein puutteellista. Kehitettävää on myös esimiesten toimintaedellytysten ja osaamisen varmistamisessa työsuojelutehtävissä, jottatyöturvallisuuskäytännöt jalkautuvat
työpaikoille, Roivainen vielä arvioi.