Ei kuvaa
Uutiset

Kilpailunrajoittamista isännöinnissä?

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on toimittanut tarkastuksia eräiden isännöintialalla toimivien yritysten toimitiloissa. KKV selvittää, ovatko yritykset syyllistyneet kilpailua rajoittaviin menettelyihin isännöintimarkkinoilla. Kilpailulain mukainen tarkastus on KKV:n selvitystoimi. Tarkastus ei ole osoitus sen kohteena olevan elinkeinonharjoittajan … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Putkiremonttimarkkinat eivät osoita ylikuumenemisen merkkejä. Tämä käy ilmi Isännöintiliiton Putkiremonttibarometristä. Putkiremonttien tekemiseen sen sijaan ryhdytään usein vasta sitten, kun putkistoa on jo jouduttu korjaamaan ja paikkaamaan. – Markkinat eivät ole vielä ylikuumentuneet putkiremonttien lisääntymisestä huolimatta. … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Kuivaketju10-toimintamallilla paremmin

Tilaajan tulee jatkossa uudis- ja korjausrakentamishankkeissa laatia kosteudenhallintaselvitys, jonka avulla varmistetaan kosteudenhallinta koko rakennusprojektin ajan. Suosituksena on, että selvityksessä käytetään Kuivaketju10-toimintamallia, joka sisältää muun muassa merkittävimpien kosteusriskien hallitsemiseen tarkoitettuja tarkistuslistoja. Uusia toimintatapoja sovelletaan sekä hankkeen … Lue lisää…