Ei kuvaa
Uutiset

Kiinteistö- ja rakennusalan tutkimukselle selkeä toimintalinja

Kiinteistö- ja rakennusklusterin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta tarvitsisi kokonaisvaltaisen toimintapolitiikan. Valtion tulisi löytää keinoja, joilla tutkimuspanoksen määrää kiinteistö- ja rakennusalalla saataisiin kasvamaan. VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto muistuttaa, että kiinteistö- ja rakennusklusterin kansantaloudellinen merkitys on valtava, mutta … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Tietoa yli 25 000 pilaantuneesta maa-alueesta

Pilaantuneiden alueiden riskinhallintaa halutaan tehostaa kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja. Valtakunnallisessa pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategiassa esitetään näitä keinoja. Strategian päämääränä on saada alueisiin liittyvät riskit kestävällä tavalla hallintaan vuoteen 2040 mennessä. Suomessa on tehty pilaantuneisiin … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Vartiosaari ei kestä kerrostalorakentamista

Helsingin Vartiosaari pitäisi suojella rakennusperintölailla ja asettaa vaarantamiskieltoon päätöksen valmistelun ajaksi. Tätä mieltä on Museovirasto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tekemässään esityksessä. Helsingin Vartiosaari on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, jossa luonto, saaristomaisema ja monimuotoinen merellinen huvilakulttuuri … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Energiatuotanto yksi ilmastohaasteista pääkaupunkiseudulla

– Rakennusten lämmitys aiheuttaa edelleen yli puolet pääkaupunkiseudun kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä, mutta nyt kaukolämmön tuotannossa otetaan merkittäviä edistysaskelia. Tästä hyviä esimerkkejä ovat Vantaan Energian jätevoimala, HSY:n puhdistaman jäteveden lämpöä hyödyntävä uusi lämpöpumppulaitos Espoossa sekä Helenin pelletinpoltto, uusi … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Eläinpelastustoimintaa Vesa Nurmisen mallilla

– Eläinpelastustehtävien kehittäminen on ollut erittäin mieluisaa ja tempaissut mukaansa. Kun aloitin 90-luvulla toiminnan kehittämisen, eläinpelastustehtäviä oli vuosittain noin 50–60. Nykyään Suomessa niitä on vuosittain jo reilut 2000, joista Helsingissä n. 800. Helsingin eläinpelastusyksikkö on … Lue lisää…