Ei kuvaa
Uutiset

Joulupaperit eivät kuulu keräyspaperiastioihin

Käytetyt joululahjojen käärepaperit eivät kuulu lehtien ja mainosten sekaan keräyspaperi- eivätkä keräyskartonkiastioihin. Sen sijaan ne pitäisi lajitella energiajätteiden joukkoon tai ellei se ole mahdollista, laittaa sekajäteastioihin. Sama periaate koskee lahjapaketeissa käytettyjä lahjanaruja. Joulupaperi ei sovellu … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Terveyshaitta-asiantuntijoille henkilösertifiointi

Ensi vuoden maaliskuusta alkaen asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisyyttä voivat arvioida riittävän pätevyyden omaavat asiantuntijat. Tätä koskeva laki merkitsee vahvistuttuaan sitä, että asiantuntijoille säädetään valtakunnalliset yhdenmukaiset pätevyysvaatimukset ja jatkossa asiantuntijana voi toimia vain pätevyyden osoittanut … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Kunnallisen jäteyhtiön hinnoitteluun puututtiin

Osakaskuntiensa omistama Pirkanmaan Jätehuolto Oy on muuttanut yhdyskuntajätteen käsittelyä koskevaa hinnoitteluaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) puututtua asiaan. Laadultaan samansisältöisten jätekuormien käsittelymaksut määräytyvät yhtiössä jatkossa samojen periaatteiden mukaan riippumatta siitä, tuoko käsiteltävän jätteen kunnallinen vai yksityinen … Lue lisää…

Ei kuvaa
Artikkelit

Osakkeenomistajan ja vuokralaisen vastuut vahinkotilanteissa

Osakkeenomistajan vastuusta asunto-osakeyhtiötä ja toista osakkeenomistajaa kohtaan tilanteissa, joissa osakkeenomistajan luvalla huoneistossa oleskelevan henkilö aiheuttaa vahingon yhtiölle tai osakkeenomistajalle, on tiedusteltu usein ja esitetty eriäviä näkemyksiä. Yleensä kysymys on vuokralaisen huoneiston hallinta-aikana sattuneesta vahingosta.