Ei kuvaa
Uutiset

Tietoliikenneyhteyksiin luotetaan liikaa

– Aiheuttaapa häiriön myrsky tai kyberhyökkäys, valmiussuunnitelmien perusasioiden tulee olla kunnossa. Tavalla tai toisella asiat aina kiertyvät siihen, onko varavoimaa käytettävissä ja toimivatko tietoliikenneyhteydet. Myös koulutuksen varautumisasioissa tulee olla jatkuvaa. Kuntien varautumisen kipupisteinä todettiin kuntaliitokset, … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Tunnista kemiallisille aineille altistavat työtehtävät

Rakennusalalla kemiallisille aineille altistutaan eniten rakennusten purkutyössä, esimerkiksi putkieriseiden purkamisessa, ja muissa pölyisissä rakennustöissä, sekä rakennusjätteiden siivoustyössä, betonin piikkaamisessa ja hiomisessa. Tämä käy ilmi Työterveyslaitoksen tekemästä selvityksestä, jonka tavoitteena oli tunnistaa eniten kemiallisille aineille altistavat … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Työmaille yllätyskosteustarkastuksia

Koulut, päiväkodit ja asuinkerrostalot asetettiin kohteita valittaessa etusijalle, kun kuuden suuren kaupungin rakennusvalvonnat tekivät syyskuussa yhtäaikaiset työmaiden kosteudenhallintaa selvittävät yllätystarkastukset. Tarkastuksilla seurataan kosteudenhallinnan kehitystä ja puututaan epäkohtiin. Yllätystarkastukset ovat vain osa kosteudenhallinnan parantamiseen tähtäävästä rakennusvalvonnan … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Rakentamisen homeongelmille stoppi

Homevapaa rakentaminen, homehtumattomat rakenteet ja homeongelmien ehkäiseminen tulevaisuudessa on suomalaisten terveyden ja elämänlaadun kannalta ratkaisevan tärkeää.  Tätä tavoitetta lähtee tukemaan lokakuussa perustettu yhdistys Rakenneturvallisuus ry. – Homeen aiheuttamia terveydellisiä ja taloudellisia haittoja ei ole viime … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Mittarointi ei muuta energiatehokkaaksi

Kulutuksen mittaaminen auttaa tunnistamaan kotitalouden tärkeimmät kasvihuonekaasupäästöjen syyt, mutta ei yksin riitä muuttamaan kotitalouksien valintoja ympäristöystävällisemmiksi. Kotitaloudet tarvitsevat myös neuvontaa mittaustulosten merkityksen ymmärtämiseksi. Kotitalouden hiilijalanjäljen kannalta vaikuttavin päätös tehdään asuntoa hankittaessa. Hiilijalanjälkeä voidaan pienentää merkittävästi … Lue lisää…

Ei kuvaa
Uutiset

Tilintarkastajajärjestelmä uudistuu

Hallitus esittää tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistusta. Uudistuksen tavoitteena on yhtenäinen, selkeä ja kansainvälisesti uskottava tilintarkastajajärjestelmä. Esitys sisältää uudistuksia muun muassa tilintarkastajien tutkintojärjestelmään ja tilintarkastuksen valvontaan. Ehdotetut uudistukset tulisivat voimaan 1.1.2016. Yksi yhteinen perustutkinto Esityksessä ehdotetaan, että tilintarkastajien … Lue lisää…