Väestösuojan rakentamisprosessiin helpotusta

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle pelastuslain uudistuspaketin.
Väestönsuojien rakentaminen uudisrakennuksiin jatkuu, mutta erityisesti väestösuojarakentamisen lupaprosesseja ehdotetaan helpotettavaksi.
Rakentamisvelvollisuus poistettaisiin kokonaan sellaisilta rakennuksilta, joihin nykyään on myönnetty hakemuksen perusteella vapautus, esimerkiksi lämmittämättömät urheilun harjoitusrakennukset, varastorakennukset, ratsastusmaneesit sekä peltirakenteiset hallit.
Vapautus koskisi siis yleensä sellaisia kevytrakenteisia rakennuksia, joissa väestönsuojan rakentaminen olisi erityisen kallista suhteessa kokon rakennuksen kustannuksiin.
Harkintaan perustuvien vapautusten myöntäminen siirrettäisiin rakennusluvan myöntävälle viranomaiselle. Päätöksenteko on näin lähempänä rakentajia ja hakijan kannalta viranomaistoiminta on selkeämpää, kun poikkeuksista ja helpotuksista päättäisi aina kunnassa rakennusluvan myöntävä viranomainen.
Useampia rakennuksia palvelevien yhteisväestönsuojien rakentamista helpotettaisiin pidentämällä enimmäissuojautumismatkaa 250 metristä 500 metriin.
Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi oman asuinrakennuksen väestönsuoja voi sijaita jatkossa enintään 500 metrin päässä. Keskimääräinen suojautumismatka on kuitenkin tätä lyhyempi.
Väestönsuoja on rakennettava, jos rakennuksen kerrosala on vähintään 1 200 neliömetriä ja siinä asutaan tai työskennellään tai oleskellaan muutoin pysyvästi.
Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennuksiin on rakennettava väestönsuoja, jos rakennuksen kerrosala on vähintään 1 500 neliömetriä. Näihin pinta-alarajoihin ei ole tulossa muutoksia.
Lausuntokierros päättyy 15.12.2017. Tämän jälkeen hallitus päättää lopullisesta esityksestä ja antaa sen eduskunnalle.