Asemanseudulla asutaan ilmastoystävällisten valintojen kotipesässä

Asutko lähellä aseman seutua? Asemanseudut halutaan muuttaa ilmastoystävällisten valintojen kotipesäksi, joissa liikkuminen, asuminen, työnteko ja palvelut ovat vähähiilisiä. Asemanseudut ovat nousseet kehittämisen painopisteeksi Suomessa on viime vuosina ryhdytty kehittämään asemanseutuja ja lisätty yhteistyötä eri organisaatioiden kesken. Tuore raportti kertoo, miten Tanskan asemanseutuja on kehitetty onnistuneesti ja tarjoaa yhdeksän kehittämisehdotusta asemanseuduille Suomessa. Mahdollisuuksia käyttämättä – Tällä hetkellä


Keittiöhanoista ja suihkuseinistä ei löytynyt puutteita

Kun ostat lasisuihkuseinän, varmista, että tuotteessa on CE-merkintä. Tarkista tai pyydä myyjää tarkistamaan, että tuotteen asiakirjoista löytyy tieto iskunkestävyydestä ja/tai pirstoutumisesta. Pyydä suomen- tai ruotsinkieliset asennus- ja käyttöohjeet. Käsittele, kuljeta ja asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti ja ota huomioon myös  Suomen Tasolasiyhdistyksen ohjeet ja takuuehdot. Tuotetta koskevia tietoja on sen mukana olevassa suoritustasoilmoituksessa, äläkä osta puutteellisin


Hirsirakentaminen tulee kaupunkiin

– Tulemme tarkastelemaan ja suunnittelemaan suuria hirsirakennuksia kerrostaloista julkisiin rakennuksiin, mutta myös uutta omakotitalo- ja lomarakentamista. Tarkoituksemme on osoittaa, mihin nykyaikainen hirsirakentaminen taipuu. – Hirsi on ekologinen, hyvin energiatehokas, paikallinen ja uusiutuva rakennusmateriaali ja sillä saavutetaan hyvät sisäilmaolosuhteet. Suunnittelua helpottaa hirsirakentamisen tekninen kehitys, kuten painumattoman lamellihirren käyttöönotto ja salvostekniikan uudistuminen. Näin kertoo Moderni hirsikaupunki -tutkimushanketta


Vihreämpää julkista rakentamista

Vihreä julkinen rakentaminen – hankintaoppaan ja -kriteerien avulla pyritään siihen, että julkisin varoin toteutetut rakennukset olisivat tiennäyttäjiä vähähiilisessä rakentamisessa. Julkisiin rakennushankkeisiin käytetään vuosittain noin 7 miljardia euroa. Opas sisältää vapaaehtoiset suositukset, joiden avulla rakennushankkeiden ympäristövaikutuksia voidaan vähentää enemmän kuin säädökset edellyttävät. Ne on laadittu ympäristöministeriössä yhteistyössä kuntien, rakennusliikkeiden, konsulttien ja muiden sidosryhmien kanssa. Opas sisältää nimenomaan


Kokemuksia sähköautoihin valmistautumisesta

Minkälaisia kokemuksia sähköautojen latauspisteiden rakentamisesta ja käytöstä – niitä valottaa Motivan julkaisema video käyttäjäkokemuksista. Motiva keräsi taloyhtiöiltä ja rakennusliikkeiltä kokemuksia latauspisteiden rakentamisesta ja käytöstä. Nyt tiedetään, että sähköautojen lataus tapahtuu pääasiassa kotioloissa: yli 90 prosenttisesti sähköajoneuvot ladataan auton kotona tai työpaikalla, ja vain vajaat 10 prosenttia latauksista tehdään julkisissa latauspisteissä. Latauspaikkojen vähäinen määrä voi jopa


Kuntakohtaisia asunto-osuuskuntia?

Asunto-osuuskuntamallilla lapsiperheille ja senioreille asuntoja, joissa keskeistä olisi asukkaiden suuri vaikutusvalta ja asumisen yhteisöllisyys. Selvitysmies, ARAn ylijohtaja Hannu Rossilahti ehdottaa selvityksessään, että osuuskunnat voisivat olla kuntakohtaisia ja kunnat voisivat olla aktiivisia asunto-osuuskuntien perustajia. Asukkaat voisivat omistaa osuuskunnan suoraan, tai osuuskunta voisi omistaa sen jäsenille tarkoitettuja asunto-osakeyhtiöitä. Osuuskunnan asukkaiksi voisivat hakea sellaiset ihmiset, jotka eivät tulojensa


Kielletään tupakointi asunnoissakin – miten toimia

– Muut mahdollisuudet pitäisi selvittää ensin, koska kiellon hakuprosessi on raskas, Kuntaliiton erityisasiantuntija Tarja Hartikainen toteaa. Vuoden alussa voimaan tullut tupakkalaki mahdollistaa sen, että taloyhtiöt voivat hakea kunnan viranomaiselta tupakointikieltoa sekä parvekkeille ja pihoille että asuinhuoneiston asuintiloihin. Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Kuntaliitto, Helsingin kaupunki ja Valvira ovat julkaisseet tupakointikieltohakemuksen tekemistä ja käsittelyä varten laajennetut ohjeet, joissa otetaan


Kruunuvuorenrantaan yhteisöllinen asuinkortteli

Ryhmärakennuttamishanke mutta myös uusi ryhmävuokrauksen konsepti sisältyy Helsingin Kruunuvuorenrantaan vuonna 2021 valmistuvaan asuinkortteliin. Toki alueelle tulee myös vapaarahoitteisia ja hitas-ehtoisia omistusasuntoja, vuokra-asuntoja sekä asumisoikeusasuntoja, jotka sopivat eri ikäryhmille ja perhemuodoille. Kaupunkilaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua korttelin suunnitteluun. Tavoitteena on löytää asukkaiden arkea tukevia ratkaisuja. Lisäksi korttelin teemana ovat monipuoliset asumisen hallintamuodot ja valaistuksen käyttö korttelin asumisviihtyisyyden


Lämpöpumppuhankinnoista nettikysely

Motiva selvittää taloyhtiöiden tietotarpeita ja kokemuksia lämpöpumppuinvestoinneista. Se on avannut nettiin kyselyn, jossa taloyhtiöiden edustajat voivat kertoa kokemuksistaan. Vastata voi, vaikka taloyhtiössä ei olisi tehty tai harkittu lämpöpumppuinvestointia. Lisäksi kyselyn tuloksista on mahdollista saada kooste, joka antaa käsityksen, minkälaisia kokemuksia taloyhtiöissä on lämpöpumppuinvestoinneista. Kysely on osa Motivan ja alan toimijoiden käynnistämästä hankkeesta, jonka tavoitteena on


Lämpöpumput eivät kasvata sähkön huipputehotarvetta

Lämpöpumput vähentävät vuositasolla kokonaisenergiankulutusta, mutta voivat lisätä sähkön hetkellistä tehontarvetta lämmityskaudella, mikäli pumpuilla korvataan muuta kuin sähkölämmitystä. Toisaalta korvattaessa lämpöpumpuilla sähkölämmitystä voidaan tehontarvetta pienentää. Lämpöpumppujen vaikutukset riippuvatkin asennusmäärien ja mitoituksen lisäksi merkittävästi korvattavista lämmitysmuodoista sekä siitä, miten pumppuja tulevaisuudessa ohjataan. Näin todetaan Gaian Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n toimeksiannosta tehdyssä selvityksessä, missä tutkittiin yleisimpien lämpöpumpputyyppien laajamittaisen


Huoneistojen lukumäärä kiinteän isännöintipalkkion perusteena

Huoneistojen lukumäärä on edelleen merkittävin peruste isännöinnin kiinteälle kuukausipalkkiolle. Sitä enemmän ovat nousseet kokouspalkkiot ja muut erillisveloitettavat työt sekä isännöitsijäntodistukset. Isännöinnin kustannusten nousu taloyhtiöille on viime vuosina ollut suurempaa kuin yleinen kustannuskehitys. Tämä käy ilmi Kiinteistöliiton kyselytutkimuksesta, joka on edellisen kerran toteutettu kolmisen vuotta sitten. Isännöinnin kiinteä kuukausipalkkio määräytyy 61 prosentissa taloyhtiöistä huoneistojen lukumäärän perusteella.


Sähkölä-näyttely tuo näkymättömän näkyväksi

Jaksaisitko tuottaa itse kännykkäsi akun sisältämän energiamäärän? Voiko kahvinkeittimesi tehdä kyberhyökkäyksen? Selviäisitkö sinä kolmen päivän sähkökatkosta? Heurekan Sähkölä-näyttelyssä syvennytään älykkääseen sähköön ja sen lisääntyvään merkitykseen arjessamme. Näyttelyssä selviää muun muassa se, miten sähkö kulkee voimalasta kotiin, minkälainen on älykoti ja miten jokainen voi käyttää sähköä älykkäästi. Näyttelyssä pohditaan myös sitä, millaisen tietoturvariskin internetiin kytketyt sähkölaitteet


Kiinteistönvälitysalan liikevaihto 550 miljoonaa euroa

Ratkaisujen tuottamiseen ihmisten asumisen arkeen antaa voimaa ja motivoi suomalaista kiinteistönvälittäjää. Kiinteistönvälitysala on säilyttänyt asemansa tekijöitään kiinnostavana, monipuolisena työkenttänä. Toteutunut koulutusvaatimusten kiristyminen ja alalletulokynnyksen nousu ovat tehneet alalle hyvää: välitysammattilaiset kokevat toimivansa mielekkäässä työssä, jonka arjen sisältö inspiroi, ja antaa tekijälleen paljon muutakin kuin rahaa. Niihin lauseisiin kiteyttää kiinteistönvälitysammattilaisuuden nykytilanteen Kiinteistönvälitysalan Ammattilaiset 2017 –tutkimuksen tuoreiden


KIRA-digi-rahaa kehittämiseen

Miljoona euroa kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota edistävään kokeelliseen kehittämiseen on tarjolla kolmannessa KIRA-digi-hankkeessa. Rahaa voi hakea digitalisaatiota edistäviin nopeisiin, konkreettisiin ja innovatiivisiin kokeiluihin, joilla vauhditetaan alan toimintatapojen muutosta ja luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Isännöinti ja kiinteistöliiketoiminta ovat muiden muassa aloja, joille KIRA-digi-rahaa voi hakea. Kokeiluhankehaku on avoinna 4.4.-4.5.2017 ja avustukset myöntää ympäristöministeriö. Kokeiluilla halutaan tukea toimintatapojen


Kunnalliseen jätehuoltoon ollaan tyytyväisiä

Lähes kaikki kuntalaiset ovat tyytyväisiä jätehuoltoon nykyisellään. Vain viidennes kansasta kannattaa kunnallisen jätehuollon yksityistämistä. Näistä viidenneksestäkin kaksi kolmasosaa muuttaa mieltään, jos yksityistäminen nostaisi kuntalaisten omia jätemaksuja, paljastaa Taloustutkimuksen valtakunnallinen kyselytutkimus. – Kansalaiset eivät ole kunnallisen jätehuollon yksityistämisen kannalla. Tutkimuksessa suurin osa vastaajista vastusti jätehuollon siirtämistä yksityisille yrityksille, sanoo Jätelaitosyhdistys JLY:n toimitusjohtaja Riku Eksymä. – Maksukorotukset


Mitäs jos vietäisiin liika tavara varastoon?

Tavarat täyttävät kodin, erityisesti lapsiperheissä ja asukkaat kokevat asuvansa ahtaasti. Tällaista kuvaa piirtää Pienvarastoyhdistyksen teettämä tutkimus, jonka mukaan 54 prosenttia 35-54-vuotiaista suomalaisista kokee, että kodissa on nykyisin liian vähän tilaa tavaroille. Tavarapaljoudesta johtuva ahtaus vaivaa erityisesti suurten kasvukeskusten asukkaita sekä lapsiperheitä. – Tilan puutetta voi lievittää kahdella tapaa: hankkimalla lisää tilaa tai vähentämällä tavaroita. KonMarin


Espoolaisten kaukolämpö päästöttömäksi 2030 mennessä

Espoossa käytettävä kaukolämpö tuotetaan hiilineutraalisti viimeistään vuonna 2030. Tähän pyritään Espoon kaupungin ja Fortum Oyj:n tekemällä uudella sopimuksella. – Lämmöntuotannon osuus Espoon kaikista ilmastoon vaikuttavista päästöistä on nykyisellään lähes puolet. Kaukolämmöllä ja uusilla energiaratkaisuilla on todella suuri vaikutus suoraan kaupunkilaisten hyvinvointiin, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä sanoo. Espoon ja Fortumin kehittämisyhteistyön maalina on muutos koko energian tuotannossa,


Taloudellinen hyväksikäyttö ikääntyvien vaarana

Yli 65-vuotiaisiin kohdistuvat petokset ovat huomattavasti lisääntyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana, poliisiylitarkastaja Jyrki Aho Poliisihallituksesta toteaa. Poliisin tilastojen mukaan vuonna 2016 ikääntyneisiin kohdistuvista omaisuusrikoksista yli 16 000 johti rikostutkintaan. Seuraavan viidentoista vuoden aikana yli 80-vuotiaiden määrä kolminkertaistuu. Ikääntyminen itsessään ei heikennä henkilön kykyä huolehtia henkilökohtaisista asioistaan tai tehdä esimerkiksi rahaan ja omaisuuteen liittyviä päätöksiä. Kuitenkin


Tiivis tietopaketti Helsingin alueista ilmestynyt

Helsinki alueittain 2016 -julkaisu esittelee moni-ilmeisen kaupungin tiiviinä tietopakettina. Se keskittyy alueiden luonnehtimiseen: kutakin Helsingin kahdeksaa suurpiiriä ja 34 peruspiiriä kuvataan erikseen. Yksityiskohtaisia tilastollisia aluekuvauksia täydentää kirjan alussa laaja katsaus koko kaupungin kehitykseen ja asemaan osana laajempaa Helsingin seutua. Alueiden maankäyttöä ja palveluita esitellään yksityiskohtaisissa kartoissa. Kunkin alueen tilastollinen profiili hahmottuu kuvioiden avulla, joilla aluetta


Kodin kameravalvonta myös viestintäväline

Kotien ja kesäasuntojen kameravalvontajärjestelmiä käytetään myös muuhun kuin turvallisuuteen ja omaisuuden suojaamiseen liittyvään kontrolliin. Kameroita käytetään esimerkiksi, kun perheestä ja kotieläimistä halutaan pitää huolta sekä perheen väliseen viestintään. Lisäksi kameroiden välityksellä on mahdollista seurata luontoa ja pieneläimiä. Tiedot ilmenevät Helsingin yliopistossa tarkastettavasta väitöstutkimuksesta. Käyttäjille olennaista on laitteiden helppokäyttöisyys, käytännöllisyys ja kätevyys. – Monille haastatelluille kamerat


Uusimmat uutiset

Muissa palveluissa

Facebook
@ Facebook
Twitter
@ Twitter

Uutiskirje

Pysy mukana alan uusimmissa tuulissa ja tilaa Kiinteistöpostin uutiskirje!

Lehden tilaus

Tilaa Kiinteistöposti ja saat ajankohtaista kiinteistöalan tietoa postilaatikkoosi 10 kertaa vuodessa.

Osoitteenmuutos

Onko taloyhtiösi puheenjohtaja tai isännöitsijä vaihtunut tai oletko muuttanut eri osoitteeseen?

Lue digilehteä

Kaikki lehtemme ovat luettavissa digitaalisessa muodossa. Jos haluat paperiversion, voit tilata Kiinteistöpostin ja saat kaikki numerot kotiinkannettuna.