Paloturvallisuus on kaikkien asia taloyhtiössä

Milloin viimeksi tarkistit, toimiiko palovaroittimesi? Tai muistitko palauttaa patterin paikalleen, kun ”lainasit” sitä television kaukosäätimeen? Vai puuttuuko huoneistostasi kokonaan palovaroitin – pikaisesti kauppaan ostoksille?
Paloturvallisuudesta huolehtiminen ja säännöllinen palovaroittimen toiminnan tarkistaminen nousivat jälleen esiin Vuosaaressa neljän ihmisen hengen vaatineen huoneistopalon yhteydessä.


Sähköautojen hankintaa ja latausverkon rakentamista tukemaan

Sähköautojen hankintaa edistetään verotuksella ja lataus- ja jakeluverkoston rakentamista sekä taajamalogistiikan sähköistämistä tuetaan alueellisesti 4 miljoonan euron tukirahalla vuosittain. Hallituksen ja eduskunnan aiemmin hyväksymä tavoite on saada Suomen teille 250 000 sähköautoa ja 50 000 kaasuautoa vuoteen 2030 mennessä. Liikenneministeri Anne Bernerin mukaan nyt esillä olleiden tukien avulla liikenteeseen saataisiin vuosina 2018–2021 yhteensä noin 4


Yli puolet asuntotuotannosta täydennysrakentamisena

Helsingissä oli rakenteilla oli kesä-heinäkuun vaihteessa vajaa 7 000 asuntoa. Niistä sääntelemättömien omistus- ja vuokra-asuntojen osuus on hieman yli puolet. Lievää vajausta on ns. välimuodon asunnoissa, joilla tarkoitetaan Hitas- ja asumisoikeusasuntoja. Myös täydennysrakentaminen jatkuu vilkkaana eri puolilla Helsinkiä. Yli puolet rakenteilla olevasta asuntotuotannosta tulee eri puolille kaupunkia olemassa olevaa kaupunkirakennetta täydentäen. Helsingin asuntotuotantotavoite on 6


Täydennysrakentaminen kaavoittamisen haasteena

Suuret kaupungit kaavoittivat kymmenen vuotta sitten jokaista kaavoitukseen käyttämäänsä kuukautta kohti noin 200 kerrosneliömetriä asuinkerrosalaa. Vuosina 2014-2015 tämä luku oli jo yli 300 kerrosneliömetriä. Näin tarkasteltuna asemakaavoitus on puolet tehokkaampaa kuin ennen. Samalla asemakaavaprosessin kesto kaavan vireille tulosta sen hyväksymiseen on kuitenkin väistämättä pidentynyt. Kun vuosina 2004-2005 aikaa kului suurissa kaupungeissa keskimäärin 9,9 kuukautta, vuosina


Sähkön hinnalle korotuskatto

Sähköyhtiöt eivät voi enää korottaa sähkön siirto- ja jakelumaksuja kohtuuttomasti, sillä siihen tulee vuotuinen 15 prosentin korotuskatto. Sähkön siirto- ja jakelumaksujen kohtuuttomia korotuksia rajoitetaan 1.9.2017 alkaen. Verkkoyhtiöiden tuottoja kokonaisuudessaan valvoo jatkossakin Energiavirasto, joka voi puuttua rikkomuksiin. Sähkömarkkinalain muutoksella helpotetaan lisäksi harvaan asutuilla alueilla toimivien jakeluverkkojen mahdollisuutta saada lisäaikaa toimitusvarmuusinvestointiensa toteuttamiseen. Energiavirasto voi myöntää tällaiselle jakeluverkolle


Metsästysase kotona lukkojen takana

Metsästyskausi päällä, metsälle mennessä ja palatessa pyssy on lataamattomana pussissa. Mutta entäs kotona – missä sitä pitäisi oikeaoppisesti säilyttää? – Ampuma-aseen haltijalla on velvollisuus huolehtia aseestaan niin, ettei synny vaaraa aseen joutumisesta asiattomien haltuun, sanoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen. Ampuma-aselain perusteella ampuma-asetta tulee säilyttää lukitussa paikassa tai muuten lukittuna. Asetta voi säilyttää myös aseen osat erillään.


Tietokortit avuksi työsuojelussa

Rakennusten purkutyö, lattioiden päällystyö ja betonituotteiden valmistustyöt ovat rakennusalan töitä, joissa työterveyslaitoksen asiantuntijoiden mukaan on suuri riski sairastua kemikaalialtistumisen vuoksi. Näiden lisäksi kemikaalialtistumisen kannalta merkittävimmät riskitöiden ja ammattien Top 10:n kuuluvat lujitemuovityö ja veneiden laminointi, metallimalmien kaivos- ja louhostoiminnan pölyiset työ, automaalarin työ, formaldehydiliimojen käyttö puuteollisuudessa, hitsaustyö ja polttoleikkaus metallituotteiden, muiden koneiden ja laitteiden sekä


Korjaamista helpommin asuintalovarausta uudistamalla

Muuttamalla nykyistä asuintalovarausmenettelyä voitaisiin parantaa taloyhtiöiden mahdollisuuksia varautua kalliisiin korjauksiin. Kiinteistöliitto on jättänyt valtiovarainministeriölle esityksen toimenpiteistä, joilla varautumista voitaisiin helpottaa. Taloyhtiöt voivat nykyisin etukäteen varautua korjaushankkeiden kustannuksiin esimerkiksi asuintalovarauksen, ennakkorahastoinnin sekä osakkaiden henkilökohtaisen varautumisen avulla. Asuintalovaraus tarkoittaa käytännössä sitä, että taloyhtiö voi kerätä kymmenen vuoden ajan rahaa tuleviin hankkeisiin joutumatta maksamaan veroja tämän johdosta syntyneestä


Toimiiko vanha palovaroitin?

Miten aika vaikuttaa palovaroittimien toimintaan? Kuinka käyttöikänsä loppuvaiheessa olevat tai jo sen ylittäneet palovaroittimet reagoivat savuun? Palovaroittimen ikääntymisestä ja palovaroittimen toiminnasta käyttöönoton jälkeen ei ole tehty kattavaa tutkimusta, mutta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes käynnisti tämän vuoden toukokuussa vanhojen palovaroittimein toimintaan liittyvän selvityshankkeen. Toimivalla palovaroittimella on suuri merkitys tulipalon alkuvaiheen havaitsemiseen, mahdollisiin alkusammutustoimenpiteisiin sekä palosta pelastautumiseen.


Kerrostaloasukas – näpit irti tee se itse -sähkötöistä

Sähkötekniikan HTT eli Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja Jukka Itkonen törmää jatkuvasti maallikoiden tekemiin asennuksiin, joita ilmenee sekä kerrostalohuoneistoissa että omakotitaloissa. Yleisimpiin viritelmiin lukeutuvat pistorasia-asennukset, joita Itkonen pitää myös suurimpana ongelmana: – Näihin törmää todella usein erityisesti vanhoissa asunnoissa, joissa pistorasioita on alkujaan vähän, sanoo Itkonen. Myös maadoituksen puuttuminen maallikkojen sähköasennuksissa on yleistä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes


Miljoona euroa digikokeiluille

Miljoona euroa tarjolla uusille digikokeiluhankkeille – siinä tilanteessa ollaan KIRA-digi-hankkeessa. Neljäs hakukierros päättyy elokuun lopussa. Erilaisille kiinteistö- ja rakennusalaan liittyville kokeiluille on varauduttu myöntämään tukea lähes miljoona euroa. Tähän mennessä tukea on myönnetty 48 kokeilulle ja yhteensä lähes 1,7 miljoonaa euroa. Valittavat kokeilut pääsevät osaksi KIRA-digi-kokeiluhankkeiden yhteisöä, jolle järjestetään muun muassa kick-off-tilaisuus, tulosseminaari, muuta viestinnällistä


Oma omakotitalo nuorten asumistoiveena

– Valtaosa nuorista toivoo 20 vuoden kuluttua asuvansa esikaupunkialueella sijaitsevassa omakotitalossa, jonka he itse omistavat, asuvansa siellä oman perheensä kanssa ja liikkuvansa omalla autolla, tutkimusjohtaja Merja Tuominen Taloustutkimuksesta tekee yhteenvetoa Ilmarisen, Skanskan ja Storan Enson tilaamasta kyselytutkimuksesta. Kyselyssä kartoitettiin 18–28-vuotiaiden nuorten tulevaisuuden toiveita aiheesta. Nuoret muistuttavat erittäin paljon omien vanhempiensa sukupolvea, kun tarkastellaan heidän arvostuksiaan


Strategialla huippunopeisiin laajakaistayhteyksiin

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää kansallisen laajakaistastrategian valmistelun. Strategian on tarkoitus sisältää Suomen laajakaistatavoite vuosiksi 2025 ja 2030 sekä keinot tavoitteen saavuttamiseksi. Strategian tavoitteena on olla teknologianeutraali, eli se koskisi sekä kuiturakentamisen edistämistä että langatonta laajakaistaa. – Huippunopeat ja moitteettomasti toimivat yhteydet ovat jo nyt arkielämän ja liiketoiminnan edellytys. Tulevaisuudessa kapasiteettitarpeet vain kasvavat esimerkiksi digitaalisen liiketoiminnan


Muistiystävällinen taajama asumisen tukena

– Ikääntyneiden ja muistisairaiden asuminen ja palvelut on perinteisesti keskitetty omiksi rakennuskokonaisuuksikseen usein kauas muusta arkielämästä. Käytännöt ovat muuttumassa ja usealla taholla tutkitaan uudenlaisia ratkaisuja asumisen ja palveluiden järjestämiseen, kertoo Sotera-instituutin tutkija Jarmo Suominen. – Yksi uusista konsepteista on palvelukortteli, jossa erityistukea tarvitsevien asuminen ja palvelut on sijoitettu normaaliin asuinkortteliin ja ovat kaikille avoimia. Ikääntyneet


Energiakustannukset karkaamassa käsistä

Asuinkerrostaloissa kiinteistön ylläpitokustannukset ovat nousseet vuoden aikana 1,7 prosenttia ja toimistoissa 3,4 prosenttia. Eniten ovat kasvaneet sähkön, veden ja lämmön kulutuksen kustannukset. Tiedot käyvät ilmi KTI Kiinteistötiedon RAKLIlle toteuttamasta KTI Ylläpitokustannusvertailuun pohjautuvasta selvityksestä. Ylläpitokustannukset ovat 2000-luvulla nousseet lähes 100 prosenttia ja niiden osuus vaihtelee nyt kiinteistötyypin ja sijaintikaupungin mukaan noin viidenneksestä reiluun kolmannekseen vuokrasta. Kiinteistön


”Meidän julkisivuremonttimme ansaitsisi palkinnon”

Tältä näytti Julkisivuremontti 2015 -kilpailun voittanut Asunto Oy Forssan Rytynpyöli ennen julkisivuremonttia. Asunto-osakeyhtiöille suunnattu Julkisivuremontti 2017 -kilpailu on käynnistynyt. Nyt etsitään esimerkillisiä, laadukkaaseen lopputulokseen johtaneita julkisivuremontteja, jotka on tehty vuosina 2015-2016 tai vastaanotettu elokuussa 24.8.2017 mennessä. Edellisellä kerralla kilpailun voitti Asunto Oy Forssan Rytynpyöli muun muassa ansiokkaan asukasviestinnän ansiosta. ”Ei ole epäselvää, missä Julkisivuremontti 2015


Rakennetaan paljon, mutta pieniä asuntoja

Vaikka valmistuneiden asuntojen määrä Helsingissä on lähtenyt nousuun, valmistuneiden asuntojen pinta-alasumma on vuodesta 2011 vuoteen 2016 pysynyt samalla tasolla, noin 800 000 huoneistoneliömetriä per vuosi. Uusien asuntojen pinta-alasumman pysyminen samalla tasolla asuntojen määrän lisäyksestä huolimatta perustuu valmistuneiden asuntojen keskikoon tuntuvaan alenemiseen. Muutos oli jyrkin KUUMA-kunnissa (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja


Vastaako vuokranantaja vuokralaisen laittomasta nettikäytöstä?

Vuokranantaja saa korvausvaatimuksen vuokrahuoneistonsa internet-liittymästä tekijänoikeuksien vastaisesti jaetusta materiaalista. Kyse on yleensä ulkomainen tekijänoikeuksien haltija, jonka toimeksiannosta suomalainen asiamies lähettää kirjeitä ja joissa vaaditaan maksamaan korvausta elokuvien ja televisiosarjojen laittomasta levittämisestä. Niissä vaaditaan jopa tuhansien eurojen hyvitysmaksuja, jotta asiaa ei vietäisi tuomioistuimen käsiteltäväksi. Yhteydenotoissa todetaan, että kirjeen saaneen internet-liittymästä on laittomasti jaettu tekijänoikeudella suojattuja teoksia.


Asemanseudulla asutaan ilmastoystävällisten valintojen kotipesässä

Asutko lähellä aseman seutua? Asemanseudut halutaan muuttaa ilmastoystävällisten valintojen kotipesäksi, joissa liikkuminen, asuminen, työnteko ja palvelut ovat vähähiilisiä. Asemanseudut ovat nousseet kehittämisen painopisteeksi Suomessa on viime vuosina ryhdytty kehittämään asemanseutuja ja lisätty yhteistyötä eri organisaatioiden kesken. Tuore raportti kertoo, miten Tanskan asemanseutuja on kehitetty onnistuneesti ja tarjoaa yhdeksän kehittämisehdotusta asemanseuduille Suomessa. Mahdollisuuksia käyttämättä – Tällä hetkellä


Lähiöt mainettaan parempia

Lähiöt kärsivät tyypillisesti heikosta maineesta, joka liittyy köyhyyteen, turvattomuuteen ja sosiaalisen järjestyksen ongelmiin. Lähiöt eivät kuitenkaan eroa muista kerrostaloalueista sosiaalisten häiriöiden suhteen. Tutkija VTM Teemu Kemppainen tutki väitöstutkimuksessaan ensimmäistä kertaa lähiöitä verraten niitä laajemmin muihin alueisiin. Suomessa ei ole yleistä lähiöongelmaa sosiaalisten häiriöiden osalta. Lähiöiden välillä on väitöstutkimuksen mukaan kuitenkin eroja. Vuokravaltaiset lähiöt ovat muita


Uusimmat uutiset

Muissa palveluissa

Facebook
@ Facebook
Twitter
@ Twitter

Uutiskirje

Pysy mukana alan uusimmissa tuulissa ja tilaa Kiinteistöpostin uutiskirje!

Lehden tilaus

Tilaa Kiinteistöposti ja saat ajankohtaista kiinteistöalan tietoa postilaatikkoosi 10 kertaa vuodessa.

Osoitteenmuutos

Onko taloyhtiösi puheenjohtaja tai isännöitsijä vaihtunut tai oletko muuttanut eri osoitteeseen?

Lue digilehteä

Kaikki lehtemme ovat luettavissa digitaalisessa muodossa. Jos haluat paperiversion, voit tilata Kiinteistöpostin ja saat kaikki numerot kotiinkannettuna.