Pääkallokelit ovat taas täällä

Invalidiliiton Pääkallokelit-kampanja muistuttaa liukkaiden kelien vaaroista ja talvikunnossapidon tärkeydestä. Talviaikana ulkona sattuu noin 20 000 liukastumistapaturmaa kuukaudessa. Määrä voi olla todellisuudessa vielä suurempi, sillä jalankulkijoiden yksittäisonnettomuudet jäävät osin onnettomuustilastoinnin ulkopuolelle. Usein liukastumisesta seuraa nyrjähdys tai venähdys, ruhje tai luunmurtuma. On arvioitu, että liukastumisista aiheutuu jopa 420 miljoonan euron kustannukset vakuutusten, sairaanhoitokulujen ja sairaspoissaolojen takia. Auraamattomat


Yhden kinkun rasvat – autokyytiä 3 kilometriä

Sen sijaan, että laitat kinkun rasvat viemäriin ja saat aikaan viemäritukoksen, voit olla kierrättämisen kautta mukana tuottamassa dieseliä. Tärkeintä on, että vielä lämmin kinkunpaistoliemi ja –rasva otetaan talteen, eikä kaadeta viemäriin, minkä seurauksena voi syntyä viemäritukos ja pahimmillaan mittavat vesivahingot. Estä siis viemärin rasvatukos ja lopeta viemärirottien ruokkiminen laittamalla ylimääräinen nestemäinen rasva tiiviisti suljetussa astiassa


Viherkatot ja julkisivujen vihertäminen palkittiin Rakentamisen Ruusulla

Vihreistä vihrein –kerrostalohanke on saanut Helsingin kaupungin Rakentamisen Ruusu 2017 –palkinnon. Kyse on TA-Yhtiöiden Helsingin Jätkäsaareen valmistuneesta kerrostalohankkeesta, jonka tavoitteena on selvittää viherkattojen toimivuutta asuinkerrostalossa ja etsiä julkisivujen vihreyttämisen ratkaisuja. Lisäksi hankkeessa tutkitaan viherrakentamisen vaikutuksia hulevesiin, energiatehokkuuteen ja asukkaiden yhteisöllisyyteen. Vihreistä vihrein -kerrostalokorttelia luonnehdittiin palkitsemistilaisuudessa innovatiiviseksi ja rohkeaksi kohteeksi, jossa on onnistuttu yhdistämään ekologiset tavoitteet


Verotus asuntovuokraustoiminnan jarruna

Yksityiset vuokranantajat ovat joustavia ja maltillisia vuokrankorotuksissaan. Vain 16 prosenttia yksityisistä vuokranantajista korottaa vuokraa vuosittain. Käytännössä yksityiset arvostavat pitkiä ja hyvin toimivia vuokrasuhteita, joissa sekä vuokralainen että vuokranantaja ovat tyytyväisiä. Tällaisen kuvan antaa Vuokranantaja 2017 -kyselytutkimus, johon vastasi 3 400 yksityistä vuokranantajaa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten vuokranantajien toimintatapoja, näkemyksiä vuokra-asuntomarkkinoista ja ennustaa vuokramarkkinoiden kehitystä


Henkilökohtaista lämmönsäätöä älytermostaattien avulla

Valmiiksi jo energiatehokas, mutta vieläkin energiatehokkaampi, kun huoneiden lämpötilaa voidaan säätää älykkäästi, tarkoituksenmukaisesti ja työskentelymukavuutta parantavasti. Näin tehdään Viikin ympäristötalossa, joka on yksi Suomen vähiten energiaa kuluttavista toimistorakennuksista. mySMARTLife-hankkeessa talon toimisto- ja neuvotteluhuoneisiin asennetaan älytermostaatit, joilla huoneiden lämpötilaa voidaan säätää tarpeiden mukaisesti. Älytermostaateilla voidaan testata myös lämmön kysyntäjoustoa, jota Helen Oy pilotoi Viikissä Fourdegin Smart


Kotitalouksien sähkönkäytöstä tietoa Harkka-hankkeessa

Harkka-hankkeessa tutkitaan kotitalouksien sähkönkäyttöä ja kerätään tietokantaa energian käytöstä eri puolilla Suomea. Sähkönkäyttö -tehtäväkokonaisuudessa opiskelijat selvittävät energiankäyttöä aidossa ympäristössä, tutustuvat energian hinnoitteluun ja kustannuksiin erilaisissa kotitalouksissa sekä oppivat tekemään havaintoja kiinteistön teknisistä järjestelmistä ja laitteista. Yli kaksi sataa opiskelijaa eri ammattikorkeakouluista on toteuttanut Harkka-harjoitustyön osana energia- ja talotekniikka-alan opintoja. Älykkäät energiaratkaisut ja -palvelut, kotiautomaation lisääntyminen


Kannustimia energiatehokkuuskorjaamiseen

Rakennusten energiatehokkuuden parantamisella ja uusiutuvien energiamuotojen käytöllä voidaan tehokkaimmin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. ‒ Suomalaisten asuntojen koko on kasvanut ja varustelu kehittynyt samaa tahtia yleisen elintason nousun kanssa. Samalla energiankulutus on kasvanut, erityisesti vanhoissa rakennuksissa, joiden energiatehokkuudessa on puutteita, HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen sanoo. Suurin tekijä asumisen kasvihuonekaasupäästöissä on kaukolämmön tuotantotapa. Riittävän nopeat päästövähennykset edellyttävät kuitenkin myös


Putkia ja julkisivuja korjataan kiivaaseen tahtiin

Putki- ja märkätilaremontteja sekä julkisivukorjauksia – tässä kerrostaloyhtiöissä tänä vuonna toteutettavien korjausten kolmen kärki taloyhtiöissä. Seuraavaksi eniten korjataan piharakenteita ja ilmanvaihtojärjestelmiä. Rivitaloissa tehdään tasavahvasti kattoremontteja ja piharakenteita sekä kolmanneksi eniten julkisivuremontteja. Tulevina vuosina suurin korjaus- ja ylläpitotarve on piharakenteissa. Sen jälkeen kerrostaloissa korjaamista kaipaavat eniten julkisivut ja parvekkeet, rivitaloissa julkisivut, erityisesti ikkunat ja ulko-ovet. Talouden


Uusi tai vanha taloyhtiö – vesivahinko tuttu riesa monissa

Olipa taloyhtiö uusi tai vanha, vesivahingot näyttävät olevat hyvin yleisiä – yli seitsemässä kymmenestä yhtiöstä on todettu vesivahinkoja ja kosteusvaurioista. Kiinteistöliitto Uusimaa selvitti tilannetta jäsenyhtiöilleen tekemässä kyselyssä, johon vastasi 1 315 Uudenmaan alueella sijaitsevaa taloyhtiötä. Lähes 72 prosenttia kyselyyn vastanneista taloyhtiöistä kertoi, että taloyhtiössä on ollut vesi- ja kosteusvahinkoja, kuten katto- tai viemäriputkien vuotoja. Kosteusongelmia,


Vedenkulutus tärkein energiansäästökohde

Vedenkäytön seuranta ja energiasäästökeinojen tehokkaampi käyttö kiinnostaa taloyhtiöiden osakkaita eniten. Realia Isännöinti selvitti lokakuussa 2017 asunto-osakeyhtiössä asuvien suomalaisten näkemyksiä energian säästöön tähtäävistä hankkeista. Sen mukaan 58 prosenttia vastaajista oli kiinnostunut nimenomaan vedensäästöstä. Seuraavaksi eniten eli 55 prosenttia kiinnosti sähkön kulutus ja energiansäästö siinä. – Kiinnostus vedenkäytön sekä sähkönkulutuksen seurantaan on ymmärrettävä, sillä näillä on suora


Liian vähän palovaroittimia tai ne eivät ole toimintakuntoisia

Liian vähän palovaroittimia tai ne eivät toimi. Vaikka vastuu palovaroittimen toimintakunnon varmistamisesta on selvä, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön mukaan vastuuta pitäisi laajentaa. Voimassa olevien säädösten mukaan vastuu palovaroittimien toimintakunnosta on selvä. Asukas vastaa palovaroittimista, jos asunnossa on paristolla toimivat palovaroittimet. Jos rakennus on niin uusi, että vaaditaan sähköverkkoon kytketyt varoittimet, tilanne on hankalampi. Sähköverkkoon kytketyt varoittimet


Rakennusalallakin puutteita työhön perehdyttämisessä

Miten hyvin työntekijä on perehdytetty työtehtäviinsä? Työsuojelutarkastajat ovat tehneet parin vuoden aikana noin 16 000 000 tarkastusta, joissa on selvitetty nimenomaan sitä, onko perehdytys hoidettu asianmukaisesti. Valvontakohteista 2-3 prosentissa löytyi huomautettavaa. – Esimerkiksi rakennusalalla huomautettavaa löytyi lähes kaksi kertaa enemmän kuin muilla toimialoilla. Kuluvan vuoden aikana puutteita löytyi reilussa viidessä prosentissa tarkastettua työmaata, kertoo ylitarkastaja


Puulle enemmän mahdollisuuksia rakentamisessa

Asetus rakennusten paloturvallisuudesta tulee voimaan ensi vuoden alussa. Asetuksella muun muassa laajennetaan yksinkertaistetussa mitoituksessa puukerrostalojen käyttötarkoituksia, helpotetaan suojaamattoman massiivisen puun käyttöä puukerrostalojen sisäpinnoissa ja mahdollistetaan yhden portaan uloskäytävät nykyistä korkeammissa asuinrakennuksissa. Asetuksen lähtökohtana on nykyisen rakenteellisen paloturvallisuustason säilyttäminen, mutta se sisältää lukuisia muutoksia ja tarkistuksia nykyisiin määräyksiin verrattuna. Säännös laajentaa luokka-lukuarvomitoituksen käyttömahdollisuuksia tulkintojen vähentämiseksi. Tulkintojen


Talotekniikkaa kuntoon yli 960 miljoonalla eurolla

Asunto-osakeyhtiöt käyttivät talotekniikan korjaamiseen viime vuonna 961 miljoonaa, mikä on 120 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Asunto-osakeyhtiöt korjasivat kerrostaloja kaikkiaan 2,6 miljardilla eurolla, mistä kerrostaloasuntojen omistajien tekemien korjausten osuus oli 540 miljoonaa euroa. Rivitaloja korjattiin 700 miljoonalla eurolla, josta rivitalo-osakkeiden omistajat tekivät korjauksia asunnoissaan 270 miljoonan euron edestä. Kun mukaan lasketaan myös omakotitalojen ja osakehuoneistojen


Investoidaan energiatehokkuuteen

Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on avainasia WWF:n SYKE:n ja SYKLI:n kolmivuotisessa hankkeessa. Tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta, mutta samalla myös nostaa kiinteistöjen arvoa ja säästää ylläpitokuluissa. Rakennusten hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää Suomessa arviolta jopa 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, jos nykyisten rakennusten energiatehokkuutta parannetaan ja uudisrakennuksiin toteutetaan vähähiilisiä ratkaisuja. WWF Suomen, Suomen ympäristökeskus SYKEn ja Suomen ympäristöopisto SYKLIn


YIT:n 10 vinkkiä talviselle pihalle

YIT:n 10 vinkkiä talviselle pihalle

Suomi 100 -vuoden kunniaksi YIT haluaa tuoda enemmän elämää pihapiireihin. Yritys jakaa ideoita ja vinkkejä siihen, miten pihan viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä saadaan lisättyä pienillä teoilla. Myös YIT:n hyvät teot kohdistuvat tänä vuonna pihoihin. Pihasta kannattaa ottaa kaikki ilo irti ympäri vuoden Kun illat pimenevät ja pakkanen kiristyy, pihalle tulee erityistä tunnelmaa. Lumilyhdyn valossa tuttukin piha


Valaistusuudistus keventämään ”energiakukkaroa”

Helsinkiläinen Iso Roobertinkatu 17-19 näyttää esimerkkiä, miten valaistuksen uudistamisella voitaisiin saada aikaan säästöjä. Helsingin kaupungin Ilmastokatu-hankkeen ja suunnittelu- ja konsultointiyritys Rambollin yhteistyössä laatimassa valaistusoppaassa kerrotaan, miten vuonna 1912 rakennetussa, 7 rappua, 2 sisäpihaa ja porttikongin käsittävässä yhtiössä voitaisiin optimoida rakennuksen energiatehokkuutta valaistussaneerauksella. Ensimmäisenä energiatehokkuustoimenpiteenä ehdotetaan pihavalaistuksen 14 hehkulampun varustamista liiketunnistimella. Silloin valaistus palaisi yöaikaan kello


Vessanpytystä saa sisustuselementin Geberit Monolith -säiliömoduulilla

Vessanpytystä saa sisustuselementin Geberit Monolith -säiliömoduulilla

Kulmikas Geberit Monolith kätkee sisälleen wc:n huuhtelusäiliön Pienessä kylpyhuoneessa ja wc:ssä tila on kortilla. Kun tilaa on vähän, apuun kaivataan selkeitä, visuaalisia ratkaisuja. Wc:n huuhtelusäiliön voi muuttaa sisustuselementiksi kapealla, lasipintaisella Monolith-säiliömoduulilla, johon voi yhdistää haluamansa keraamisen wc-istuimen. Vessanpytyn muodonmuutos uudistaa kylpyhuoneen ilmeen moderniksi remontin yhteydessä. Asennus onnistuu yleensä suoraan vanhoihin vesi- ja viemäriliitäntöihin. Remontti nopeutuu


Asuntoa ja asuinaluetta arvostetaan Vantaalla

Vantaalaiset ovat jokseenkin tai erittäin tyytyväisiä asuntoonsa ja asuinalueeseensa. Varsinkin nuoret viihtyvät hyvin uusissa, pienehköissä kerrostaloasunnoissaan. Asukkaat arvostavat myös monipuolisia asuinalueitaan, joissa on palveluita, tekemistä, luontoa ja rauhaa. Lähes puolet kokee, että nykyinen asunto ei toimi, jos perhetilanteessa tapahtuu muutoksia ja nuoret arvelevat, etteivät asu nykyisessä asunnossaan enää viiden vuoden kuluttua. Tällainen kuva vantaalaisten asumisesta


Enemmän uusiutuvaa energiaa Espoossa

Espoossa maalämpökaivojen määrä kasvoi viidenneksen ja aurinkosähköjärjestelmien yhteisteho yli 50 prosenttia vuonna 2016. Samaan aikaan kivihiilen käyttö kaukolämmön tuotannossa väheni. Sähköverkkoon liitettyjen aurinkosähköjärjestelmien ja maalämpökaivojen lukumäärät ovat kasvaneet Espoossa viime vuosina vauhdikkaasti. Maalämpökaivojen määrä kasvoi viime vuonna yli 20 prosenttia, ja vuodesta 2010 niiden määrä on kolminkertaistunut. Aurinkosähköjärjestelmien yhteisteho on noussut vuodessa yli 50 prosenttia


Uusimmat uutiset


Muissa palveluissa

Facebook
@ Facebook
Twitter
@ Twitter

Uutiskirje

Pysy mukana alan uusimmissa tuulissa ja tilaa Kiinteistöpostin uutiskirje!

Lehden tilaus

Tilaa Kiinteistöposti ja saat ajankohtaista kiinteistöalan tietoa postilaatikkoosi 10 kertaa vuodessa.

Osoitteenmuutos

Onko taloyhtiösi puheenjohtaja tai isännöitsijä vaihtunut tai oletko muuttanut eri osoitteeseen?

Lue digilehteä

Kaikki lehtemme ovat luettavissa digitaalisessa muodossa. Jos haluat paperiversion, voit tilata Kiinteistöpostin ja saat kaikki numerot kotiinkannettuna.