Tietokortit avuksi työsuojelussa

Rakennusten purkutyö, lattioiden päällystyö ja betonituotteiden valmistustyöt ovat rakennusalan töitä, joissa työterveyslaitoksen asiantuntijoiden mukaan on suuri riski sairastua kemikaalialtistumisen vuoksi. Näiden lisäksi kemikaalialtistumisen kannalta merkittävimmät riskitöiden ja ammattien Top 10:n kuuluvat lujitemuovityö ja veneiden laminointi, metallimalmien kaivos- ja louhostoiminnan pölyiset työ, automaalarin työ, formaldehydiliimojen käyttö puuteollisuudessa, hitsaustyö ja polttoleikkaus metallituotteiden, muiden koneiden ja laitteiden sekä


Korjaamista helpommin asuintalovarausta uudistamalla

Muuttamalla nykyistä asuintalovarausmenettelyä voitaisiin parantaa taloyhtiöiden mahdollisuuksia varautua kalliisiin korjauksiin. Kiinteistöliitto on jättänyt valtiovarainministeriölle esityksen toimenpiteistä, joilla varautumista voitaisiin helpottaa. Taloyhtiöt voivat nykyisin etukäteen varautua korjaushankkeiden kustannuksiin esimerkiksi asuintalovarauksen, ennakkorahastoinnin sekä osakkaiden henkilökohtaisen varautumisen avulla. Asuintalovaraus tarkoittaa käytännössä sitä, että taloyhtiö voi kerätä kymmenen vuoden ajan rahaa tuleviin hankkeisiin joutumatta maksamaan veroja tämän johdosta syntyneestä


Toimiiko vanha palovaroitin?

Miten aika vaikuttaa palovaroittimien toimintaan? Kuinka käyttöikänsä loppuvaiheessa olevat tai jo sen ylittäneet palovaroittimet reagoivat savuun? Palovaroittimen ikääntymisestä ja palovaroittimen toiminnasta käyttöönoton jälkeen ei ole tehty kattavaa tutkimusta, mutta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes käynnisti tämän vuoden toukokuussa vanhojen palovaroittimein toimintaan liittyvän selvityshankkeen. Toimivalla palovaroittimella on suuri merkitys tulipalon alkuvaiheen havaitsemiseen, mahdollisiin alkusammutustoimenpiteisiin sekä palosta pelastautumiseen.


Kerrostaloasukas – näpit irti tee se itse -sähkötöistä

Sähkötekniikan HTT eli Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja Jukka Itkonen törmää jatkuvasti maallikoiden tekemiin asennuksiin, joita ilmenee sekä kerrostalohuoneistoissa että omakotitaloissa. Yleisimpiin viritelmiin lukeutuvat pistorasia-asennukset, joita Itkonen pitää myös suurimpana ongelmana: – Näihin törmää todella usein erityisesti vanhoissa asunnoissa, joissa pistorasioita on alkujaan vähän, sanoo Itkonen. Myös maadoituksen puuttuminen maallikkojen sähköasennuksissa on yleistä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes


Miljoona euroa digikokeiluille

Miljoona euroa tarjolla uusille digikokeiluhankkeille – siinä tilanteessa ollaan KIRA-digi-hankkeessa. Neljäs hakukierros päättyy elokuun lopussa. Erilaisille kiinteistö- ja rakennusalaan liittyville kokeiluille on varauduttu myöntämään tukea lähes miljoona euroa. Tähän mennessä tukea on myönnetty 48 kokeilulle ja yhteensä lähes 1,7 miljoonaa euroa. Valittavat kokeilut pääsevät osaksi KIRA-digi-kokeiluhankkeiden yhteisöä, jolle järjestetään muun muassa kick-off-tilaisuus, tulosseminaari, muuta viestinnällistä


Oma omakotitalo nuorten asumistoiveena

– Valtaosa nuorista toivoo 20 vuoden kuluttua asuvansa esikaupunkialueella sijaitsevassa omakotitalossa, jonka he itse omistavat, asuvansa siellä oman perheensä kanssa ja liikkuvansa omalla autolla, tutkimusjohtaja Merja Tuominen Taloustutkimuksesta tekee yhteenvetoa Ilmarisen, Skanskan ja Storan Enson tilaamasta kyselytutkimuksesta. Kyselyssä kartoitettiin 18–28-vuotiaiden nuorten tulevaisuuden toiveita aiheesta. Nuoret muistuttavat erittäin paljon omien vanhempiensa sukupolvea, kun tarkastellaan heidän arvostuksiaan


Strategialla huippunopeisiin laajakaistayhteyksiin

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää kansallisen laajakaistastrategian valmistelun. Strategian on tarkoitus sisältää Suomen laajakaistatavoite vuosiksi 2025 ja 2030 sekä keinot tavoitteen saavuttamiseksi. Strategian tavoitteena on olla teknologianeutraali, eli se koskisi sekä kuiturakentamisen edistämistä että langatonta laajakaistaa. – Huippunopeat ja moitteettomasti toimivat yhteydet ovat jo nyt arkielämän ja liiketoiminnan edellytys. Tulevaisuudessa kapasiteettitarpeet vain kasvavat esimerkiksi digitaalisen liiketoiminnan


Muistiystävällinen taajama asumisen tukena

– Ikääntyneiden ja muistisairaiden asuminen ja palvelut on perinteisesti keskitetty omiksi rakennuskokonaisuuksikseen usein kauas muusta arkielämästä. Käytännöt ovat muuttumassa ja usealla taholla tutkitaan uudenlaisia ratkaisuja asumisen ja palveluiden järjestämiseen, kertoo Sotera-instituutin tutkija Jarmo Suominen. – Yksi uusista konsepteista on palvelukortteli, jossa erityistukea tarvitsevien asuminen ja palvelut on sijoitettu normaaliin asuinkortteliin ja ovat kaikille avoimia. Ikääntyneet


Energiakustannukset karkaamassa käsistä

Asuinkerrostaloissa kiinteistön ylläpitokustannukset ovat nousseet vuoden aikana 1,7 prosenttia ja toimistoissa 3,4 prosenttia. Eniten ovat kasvaneet sähkön, veden ja lämmön kulutuksen kustannukset. Tiedot käyvät ilmi KTI Kiinteistötiedon RAKLIlle toteuttamasta KTI Ylläpitokustannusvertailuun pohjautuvasta selvityksestä. Ylläpitokustannukset ovat 2000-luvulla nousseet lähes 100 prosenttia ja niiden osuus vaihtelee nyt kiinteistötyypin ja sijaintikaupungin mukaan noin viidenneksestä reiluun kolmannekseen vuokrasta. Kiinteistön


”Meidän julkisivuremonttimme ansaitsisi palkinnon”

Tältä näytti Julkisivuremontti 2015 -kilpailun voittanut Asunto Oy Forssan Rytynpyöli ennen julkisivuremonttia. Asunto-osakeyhtiöille suunnattu Julkisivuremontti 2017 -kilpailu on käynnistynyt. Nyt etsitään esimerkillisiä, laadukkaaseen lopputulokseen johtaneita julkisivuremontteja, jotka on tehty vuosina 2015-2016 tai vastaanotettu elokuussa 24.8.2017 mennessä. Edellisellä kerralla kilpailun voitti Asunto Oy Forssan Rytynpyöli muun muassa ansiokkaan asukasviestinnän ansiosta. ”Ei ole epäselvää, missä Julkisivuremontti 2015


Rakennetaan paljon, mutta pieniä asuntoja

Vaikka valmistuneiden asuntojen määrä Helsingissä on lähtenyt nousuun, valmistuneiden asuntojen pinta-alasumma on vuodesta 2011 vuoteen 2016 pysynyt samalla tasolla, noin 800 000 huoneistoneliömetriä per vuosi. Uusien asuntojen pinta-alasumman pysyminen samalla tasolla asuntojen määrän lisäyksestä huolimatta perustuu valmistuneiden asuntojen keskikoon tuntuvaan alenemiseen. Muutos oli jyrkin KUUMA-kunnissa (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja


Vastaako vuokranantaja vuokralaisen laittomasta nettikäytöstä?

Vuokranantaja saa korvausvaatimuksen vuokrahuoneistonsa internet-liittymästä tekijänoikeuksien vastaisesti jaetusta materiaalista. Kyse on yleensä ulkomainen tekijänoikeuksien haltija, jonka toimeksiannosta suomalainen asiamies lähettää kirjeitä ja joissa vaaditaan maksamaan korvausta elokuvien ja televisiosarjojen laittomasta levittämisestä. Niissä vaaditaan jopa tuhansien eurojen hyvitysmaksuja, jotta asiaa ei vietäisi tuomioistuimen käsiteltäväksi. Yhteydenotoissa todetaan, että kirjeen saaneen internet-liittymästä on laittomasti jaettu tekijänoikeudella suojattuja teoksia.


Asemanseudulla asutaan ilmastoystävällisten valintojen kotipesässä

Asutko lähellä aseman seutua? Asemanseudut halutaan muuttaa ilmastoystävällisten valintojen kotipesäksi, joissa liikkuminen, asuminen, työnteko ja palvelut ovat vähähiilisiä. Asemanseudut ovat nousseet kehittämisen painopisteeksi Suomessa on viime vuosina ryhdytty kehittämään asemanseutuja ja lisätty yhteistyötä eri organisaatioiden kesken. Tuore raportti kertoo, miten Tanskan asemanseutuja on kehitetty onnistuneesti ja tarjoaa yhdeksän kehittämisehdotusta asemanseuduille Suomessa. Mahdollisuuksia käyttämättä – Tällä hetkellä


Lähiöt mainettaan parempia

Lähiöt kärsivät tyypillisesti heikosta maineesta, joka liittyy köyhyyteen, turvattomuuteen ja sosiaalisen järjestyksen ongelmiin. Lähiöt eivät kuitenkaan eroa muista kerrostaloalueista sosiaalisten häiriöiden suhteen. Tutkija VTM Teemu Kemppainen tutki väitöstutkimuksessaan ensimmäistä kertaa lähiöitä verraten niitä laajemmin muihin alueisiin. Suomessa ei ole yleistä lähiöongelmaa sosiaalisten häiriöiden osalta. Lähiöiden välillä on väitöstutkimuksen mukaan kuitenkin eroja. Vuokravaltaiset lähiöt ovat muita


Keittiöhanoista ja suihkuseinistä ei löytynyt puutteita

Kun ostat lasisuihkuseinän, varmista, että tuotteessa on CE-merkintä. Tarkista tai pyydä myyjää tarkistamaan, että tuotteen asiakirjoista löytyy tieto iskunkestävyydestä ja/tai pirstoutumisesta. Pyydä suomen- tai ruotsinkieliset asennus- ja käyttöohjeet. Käsittele, kuljeta ja asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti ja ota huomioon myös  Suomen Tasolasiyhdistyksen ohjeet ja takuuehdot. Tuotetta koskevia tietoja on sen mukana olevassa suoritustasoilmoituksessa, äläkä osta puutteellisin


Hirsirakentaminen tulee kaupunkiin

– Tulemme tarkastelemaan ja suunnittelemaan suuria hirsirakennuksia kerrostaloista julkisiin rakennuksiin, mutta myös uutta omakotitalo- ja lomarakentamista. Tarkoituksemme on osoittaa, mihin nykyaikainen hirsirakentaminen taipuu. – Hirsi on ekologinen, hyvin energiatehokas, paikallinen ja uusiutuva rakennusmateriaali ja sillä saavutetaan hyvät sisäilmaolosuhteet. Suunnittelua helpottaa hirsirakentamisen tekninen kehitys, kuten painumattoman lamellihirren käyttöönotto ja salvostekniikan uudistuminen. Näin kertoo Moderni hirsikaupunki -tutkimushanketta


Vihreämpää julkista rakentamista

Vihreä julkinen rakentaminen – hankintaoppaan ja -kriteerien avulla pyritään siihen, että julkisin varoin toteutetut rakennukset olisivat tiennäyttäjiä vähähiilisessä rakentamisessa. Julkisiin rakennushankkeisiin käytetään vuosittain noin 7 miljardia euroa. Opas sisältää vapaaehtoiset suositukset, joiden avulla rakennushankkeiden ympäristövaikutuksia voidaan vähentää enemmän kuin säädökset edellyttävät. Ne on laadittu ympäristöministeriössä yhteistyössä kuntien, rakennusliikkeiden, konsulttien ja muiden sidosryhmien kanssa. Opas sisältää nimenomaan


Kokemuksia sähköautoihin valmistautumisesta

Minkälaisia kokemuksia sähköautojen latauspisteiden rakentamisesta ja käytöstä – niitä valottaa Motivan julkaisema video käyttäjäkokemuksista. Motiva keräsi taloyhtiöiltä ja rakennusliikkeiltä kokemuksia latauspisteiden rakentamisesta ja käytöstä. Nyt tiedetään, että sähköautojen lataus tapahtuu pääasiassa kotioloissa: yli 90 prosenttisesti sähköajoneuvot ladataan auton kotona tai työpaikalla, ja vain vajaat 10 prosenttia latauksista tehdään julkisissa latauspisteissä. Latauspaikkojen vähäinen määrä voi jopa


Kuntakohtaisia asunto-osuuskuntia?

Asunto-osuuskuntamallilla lapsiperheille ja senioreille asuntoja, joissa keskeistä olisi asukkaiden suuri vaikutusvalta ja asumisen yhteisöllisyys. Selvitysmies, ARAn ylijohtaja Hannu Rossilahti ehdottaa selvityksessään, että osuuskunnat voisivat olla kuntakohtaisia ja kunnat voisivat olla aktiivisia asunto-osuuskuntien perustajia. Asukkaat voisivat omistaa osuuskunnan suoraan, tai osuuskunta voisi omistaa sen jäsenille tarkoitettuja asunto-osakeyhtiöitä. Osuuskunnan asukkaiksi voisivat hakea sellaiset ihmiset, jotka eivät tulojensa


Kielletään tupakointi asunnoissakin – miten toimia

– Muut mahdollisuudet pitäisi selvittää ensin, koska kiellon hakuprosessi on raskas, Kuntaliiton erityisasiantuntija Tarja Hartikainen toteaa. Vuoden alussa voimaan tullut tupakkalaki mahdollistaa sen, että taloyhtiöt voivat hakea kunnan viranomaiselta tupakointikieltoa sekä parvekkeille ja pihoille että asuinhuoneiston asuintiloihin. Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Kuntaliitto, Helsingin kaupunki ja Valvira ovat julkaisseet tupakointikieltohakemuksen tekemistä ja käsittelyä varten laajennetut ohjeet, joissa otetaan


Uusimmat uutiset

Muissa palveluissa

Facebook
@ Facebook
Twitter
@ Twitter

Uutiskirje

Pysy mukana alan uusimmissa tuulissa ja tilaa Kiinteistöpostin uutiskirje!

Lehden tilaus

Tilaa Kiinteistöposti ja saat ajankohtaista kiinteistöalan tietoa postilaatikkoosi 10 kertaa vuodessa.

Osoitteenmuutos

Onko taloyhtiösi puheenjohtaja tai isännöitsijä vaihtunut tai oletko muuttanut eri osoitteeseen?

Lue digilehteä

Kaikki lehtemme ovat luettavissa digitaalisessa muodossa. Jos haluat paperiversion, voit tilata Kiinteistöpostin ja saat kaikki numerot kotiinkannettuna.