Kiinteistöposti on kiinteistöalan ainoa ammattilehti (muut alan mediat ovat järjestölehtiä), jonka pääaiheita ovat kiinteistönpito, isännöinti sekä korjausrakentaminen.

Lehden ensisijainen lukijakunta koostuu taloyhtiön hallituksen puheenjohtajista, sivutoimisista- sekä ammatti-isännöitsijöistä. Lehden levikki on vuonna 2017 on 45 000 kappaletta.

Lukijatutkimuksemme (10/2015 IROResearch) mukaan lukijamme pitävät lehteä uskottavana, luotettavana ja innovatiivisena. Lehdessä julkaistavia artikkeleita pidetään kiinnostavina, käytännönläheisinä ja ammattitaitoisesti toimitettuina. Kiinteistöpostia pidetään myös hyödyllisenä, tätä mieltä oli 89 % ammatti-isännöitsijöistä, 84 % sivutoimisista isännöitsijöistä ja 86 % hallitusten puheenjohtajista.
Lehteä luetaan myös tarkasti ja pitkään, sillä keskimääräinen lukuaika on 32,6 minuuttia.

Tutkimuksen näytekoko oli 300 vastaajaa, 100 ammatti-isännöitsijää, 100 sivutoimista isännöitsijää ja 100 hallituksen puheenjohtajaa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina.

Taloyhtiöpäättäjät eivät surffaa netissä

Lukijatutkimuksen tuloksista käy ilmi, että taloyhtiöpäättäjät eivät hyödynnä kovinkaan paljoa internettiä päätöstensä tueksi. 13 prosenttia kaikista vastaajista ei hae koskaan apua netistä hankintojen tai päätöksenteon tueksi, 29 prosenttia vastaajista sanoi hyödyntävänsä nettiä harvemmin kuin kerran kuukaudessa ja 13 prosenttia noin kerran kuukaudessa.

Tulos on mielenkiintoinen ja vahvasti vastavirrassa siihen, miten yleensä luullaan. Monet kiinteistöalalla toimivat yrityksetkin kuvittelevat hoitavansa markkinointiviestintänsä myös taloyhtiöpäättäjiin netin kautta, joten metsään menee.

Lataa Kiinteistöpostin mediakortti 2018 (PDF) ›