Kuntien korjaus- ja energiasäästökohteet kuntoon kiinteistödatan turvin

Noin 775 000 euroa 27 kokeilulle rakennetun ympäristön digitalisaation vauhdittamiseen – tässä tulos neljännestä KIRA-digi-hankkeen kokeiluhakukierroksesta. Tukea saivat 23 yritystä, 3 kaupunkia ja 1 yhdistys.
Yksi rahoituksen saaneista kokeiluista on ”Kunnat kuntoon” –yhteishanke, jossa kiinteistödataa rikastamalla ja analysoimalla on tarkoitus löytää kuntien kiinteistöjen korjaus- ja energiansäästökohteet.
Kuntien omistamien kiinteistöjen korjausvelka kasvaa esimerkiksi suurissa kaupungeissa miljoonilla euroilla vuodessa, koska tarvittava investointiraha ei riitä kattamaan rakennuskannan korjaamista. Korjausvelkaa oli kunnilla jo vuonna 2015 yhteensä yli viisi miljardia euroa.
Kunnat kuntoon -hankkeen tavoitteena on luoda monistettava toimintamalli, jota pystytään hyödyntämään eri kunnissa.
Toimintamallissa kiinteistödataa rikastetaan erilaisilla avoimen tiedon lähteillä (sää, rakennusosat, kaavoitus, sosio-ekonomiset tekijät yms.), jonka jälkeen analytiikalla tarkastellaan kiinteistöjen teknistä tilaa, kiinteistön sijaintia, mahdollista markkina-arvoa, sen kehitystä ja teknisen markkina-arvon suhdetta kiinteistön tekniseen arvoon.
Lisäksi pyritään löytämään sellaisia kunnan omistamia kiinteistöjä, joissa korjaustoimenpiteillä voidaan saavuttaa suurin säästöpotentiaali kiinteistön käyttökustannuksissa.
Analyysin perusteella muodostetaan kuntakohtainen toimenpideohjelma, jonka myötä kunta voi pitkäjänteisesti ohjata korjaus- ja energiatehokkuuden parantamistoimia.
Hanke käynnistyy lokakuussa 2017 ja valmistuu keväällä 2018. Hankkeen toteuttajia ovat SkenarioLabs, Motiva Oy sekä Vahanen PRO Oy. Kokeilussa ovat mukana Porvoon ja Vantaan kaupungit.

Kaikkien neljän kokeiluhakukierroksen tuloksena KIRA-digi-hankkeessa on käynnistynyt tähän mennessä yhteensä 75 kokeilua. Hakukierroksia järjestetään vielä kaksi vuosina 2017–2018. Seuraava haku pyritään avaamaan jo loka-marraskuun vaihteessa. Vuosina 2016–2018 kokeiluja rahoitetaan yhteensä enintään noin 4 miljoonalla eurolla.

4. hakukierroksella rahoitetut hankkeet ja rahoituksen määrä – lataa tästä:
Kokeiluhankkeiden kuvaukset – lataa tästä: