Jätehuoltomaksut keskimäärin 65 euroa vuodessa

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden HSY:n jätehuoltomaksut ovat alle Suomen keskitason. Suomen Kiertovoima ry:n vertailuaineiston perusteella 40 asunnon ja 75 asukkaan tyyppikerrostalon jätehuoltokustannukset olivat vuonna 2016 HSY:n alueella asukasta kohden hieman yli 52 euroa ja koko Suomessa keskimäärin 65 euroa vuodessa.
Kiinteistöjen jätehuoltomaksut ja Sortti-asemien asiakasmaksut on tarkoitus pitää ennallaan ensi vuonna.
Kiinteistöjen jätehuoltomaksuihin vaikuttavat sekajäteastian koko ja tyhjennysrytmi. Jätteitä kierrättämällä, syntyvää jätemäärää vähentämällä ja jäteastioiden tyhjennysvälejä harventamalla asukas voi itse vaikuttaa kiinteistöjen jätemaksuihin.
Jätemaksuilla katetaan myös osa kotitalouksien maksuttomista palveluista, kuten vaarallisen jätteen keräyksestä, kiertävistä keräysautoista, jäteneuvonnasta ja Sortti-asemien toiminnasta.
Monien kotien jätteiden, kuten esimerkiksi sähkölaitteiden, lasipurkkien ja -pullojen sekä metallin, tuonti Sortti-asemille on maksutonta.

Vesihuoltomaksuilla rahaa investointeihin

Vesihuollon käyttö-, perus- ja liittymismaksuja sen sijaan on tarkoitus nostaa keskimäärin prosentin.
Nosto korottaa vesihuollon käyttömaksuja yhteensä kolme senttiä kuutiota kohden. Tämä tarkoittaa keskiverto-omakotiasujalle noin 11 sentin korotusta kuukaudessa.
Nostolla kustannetaan toimintavarmuutta turvaavia investointeja kuten uutta jätevedenpuhdistamoa.
Vesihuollon palvelumaksut pysyvät ennallaan. Myös kiinteistöjen jätehuoltomaksut pysyvät ennallaan.
Uudet maksut tulevat voimaan 1.1.2018.