Taloyhtiö korjaa vahinkoa edeltävään tasoon

Asunto-osakeyhtiössä tapahtui putkivuoto, ja kahden yrityksen hallitsemissa kellaritiloissa tarvittiin kunnostustöitä. Asunto-osakeyhtiö vastasi toisen yrityksen tilojen kunnostustöistä, mutta toinen teetti korjaukset omalla kustannuksellaan, koska niin oli sovittu ja koska yritys halusi ne vahinkoa edeltänyttä tasoa paremmiksi. 


Työaikalain soveltamisesta työsuhteisiin isännöitsijöihin

Tällä kertaa tarkastelemme Kiinteistöpostin Lakipostia-palstalla erästä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden pysyväksi jäänyttä ratkaisua kesäkuulta 2016 koskien työaikalain soveltumista työsuhteisten isännöitsijöiden työsuhteeseen. Lähtökohtaisesti on todettava, että työaikalakia ja sen mukanaan tuomia velvoitteita on noudatettava työsopimuslain mukaiseen työsuhteeseen. Siten työnantajan on muun ohella kirjattava työaikakirjanpitoon tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työntekijöittäin ja esimerkiksi merkittävä joko säännöllisen työajan työtunnit, lisä-, yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korvaukset tai kaikki tehdyt työtunnit samoin kuin erikseen yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korotusosat.


Äänestyssäännöt ja äänilaskuri yhtiökokouksessa

Yhtiökokouksen äänestyssäännöt herättävät paljon keskustelua. Tällä kertaa tarkastelemme Helsingin hovioikeuden antamaa ratkaisua koskien ns. äänileikkurin käyttöä.
Hovioikeudessa oli kysymys siitä, voiko äänileikkuria soveltamalla saatu äänimäärä olla desimaaliluku ja olivatko yhtiökokouksen päätökset siten syntyneet oikeaa äänestysmenettelyä noudattaen.


Hoitovastike pyykkituvan käyttökustannusten kattajana

Tällä kerralla tarkastelemme tuoretta korkeimman oikeuden antamaa ratkaisua koskien asunto-osakeyhtiön pyykkituvan käyttökustannusten kattamista hoitovastikkeella. Asian taustana oli se, että 92 huoneistoa käsittävässä yhtiössä oli yhtiön yhteisissä tiloissa pyykkitupa, jossa olevien koneiden käytöstä oli pitkään peritty maksua, joka oli suoritettu pyykinpesun yhteydessä. Pesuvuoroon jokainen asukas oli oikeutettu varauslistan mukaisesti. Sen jälkeen, kun koneiden rahastimet oli vuodenvaihteessa


Tupakkalaki puhutti Lakikammarissa

Naapurisopu koetukselle, kyttäysmentaliteetti lisääntyy, tehokkuuteen ei uskota – tällaista keskustelua käytiin Tulevaisuuden Isännöinti –seminaarin Lakikammarissa, jossa todettiin, että tupakkalain sisältöä on jo tiedossa, mutta aikataulu sen voimaan astumiselle ei. Tulevan tupakkalain lähtökohtanahan asianajaja Pasi Oravan mukaan on se, että sillä pyritään lopettamaan tupakointi käytännössä kokonaan, koska siitä aiheutuu niin suuret kansanterveydelliset ja kansantaloudelliset vaikutukset ja


Yhtäläisyysperiaate osakkaan kannalta

Eräs lukija on nyt lähestynyt seuraavanlaisella ongelmanasettelulla. Kerrostalokiinteistössä on neljä rappua ja jokainen rappu on oma asunto-osakeyhtiönsä (As Oy:t A, B, C ja D). Herra X omistaa autohalliosakkeita As Oy A:ssa ja on täten As Oy A:n osakas. Samainen Herra X omistaa asunto-osakkeen As Oy B:ssä ja asuu As Oy B:ssä. Herra X:lle on aikanaan


Taloudellisista väärinkäytöksistä

Rikosasiat herättävät aina kiinnostusta yleisössä, eikä väki asunto-osakeyhtiöissä ole siitä poikkeus, etenkään silloin kun kysymys on asunto-osakeyhtiöön liittyvistä väärinkäytöksistä.
Eräs tapaus, joka tätä kirjoitettaessa odottaa toukokuussa 2016 tapahtuvaksi suunniteltua Helsingin hovioikeuden käsittelyä, oli käräjäoikeustasolla todettu seuraavanalaiseksi.
Tapauksessa mukana oli neljä eri asunto-osakeyhtiötä, joiden ammattimaisena isännöitsijänä toimi yksi ja sama henkilö. Tapahtumat ajoittuivat vuosille 2006-2012 siirtyen aina yhtiöstä toiseen. Kysymys oli muun ohella kahdesta törkeästä kavalluksesta, seitsemästä törkeästä väärennyksestä ja seitsemästä törkeästä petoksesta.


Esteellisyys asoy:n päätöksenteossa

Useita tiedusteluja on tullut ja eriäviä näkemyksiä esitetty muun ohella asunto-osakeyhtiössä esiintyvien esteellisyyskysymysten ratkaisemisesta. Tässä kirjoituksessa esitellään esteellisyydestä muutamia seikkoja erään Turun hovioikeudessa ratkaistun oikeustapauksen valossa. Tapauksessa kyse on ensisijaisesti siitä, ovatko A yksin tai A ja B molemmat olleet esteellisiä äänestämään ylimääräisessä yhtiökokouksessa.


Yhtiö korvaamaan osakkaalle kylpyhuoneremontin kustannukset

Tällä kertaa Lakipostiapalstalla varatuomari Pasi Orava tarkastelee osakkaan puolesta ajamaansa asiaa, josta korkein oikeus vastikään 24.11.2015 antoi ratkaisunsa (KKO:2015:87).
Juttu lähti liikkeelle siitä, että yhtiö teetti vuosina 2010 – 2011 rakennuksessa linjasaneerauksen. Samalla se teetti kosteuskartoituksen osakkaan kylpyhuoneessa.
Kylpyhuoneessa todettiin kosteuspoikkeamia ja vaurioiden johtuvan kylpyhuoneen muuttuneesta käyttötavasta.
Osakkaan asunnossa oli edellisen osakkeenomistajan toimesta poistettu amme ja tilalle oli tehty suihkutila. Muutostyötä ei ollut tehty asunto-osakeyhtiön luvalla.


Rahoitusvastikkeen kohtuullistaminen

Tällä kertaa nostetaan esiin tuore oikeustapaus. Helsingin hovioikeus arvioi 25.8.2015 antamassaan tuomiossa nro 1157, dnro S 14/1226 asunto-osakeyhtiön rahoitusvastiketta koskevan yhtiöjärjestyksen määräyksen kohtuullistamisen edellytyksiä ns. Kampin kolmion -tapauksessa. Tuomio on toistaiseksi vailla lainvoimaa eli asianosaisilla on käytettävissään tuomioon vielä muutoksenhakumahdollisuus.


Parveketupakoinnin kieltäminen taloyhtiössä

Keskustelu parveketupakoinnista näyttää jälleen kiihtyvän, kun luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi tupakkalaiksi on nähnyt päivänvalon. Asenteet näyttävät muodostuvan yhä enemmän sellaisiksi, että taloyhtiöistä halutaan kokonaan savuttomia. Näiden ”savuttomuusaktivistien” on syytä kuitenkin muistaa tupakoivien ihmisten vapaus lähtökohtaisesti itse päättää omasta tupakoinnistaan, ja myös kunnioittaa tätä oikeutta.


Lakikammarissa Osakkaan hyvittämisestä

Taloyhtiössä on päätetty tehdä linjasaneeraus, jossa uusitaan myös kylpyhuoneet. Osakkeenomistaja on uusinut oman kylpyhuoneensa 2 vuotta sitten, vaatii hyvitystä ja esittää yhtiön silloin hyväksymän remontti-ilmoituksen kaikkine suunnittelu- ja toteutusdokumentteineen.
Toinen osakas haluaa myös hyvityksen, mutta 7 vuotta sitten tehdystä kylpyhuoneremontista ei ole vakuutena mitään paperidokumentteja, ainoastaan hallituksen puheenjohtajan sana ”on tehty oikein ja huolellisesti”.


Valtakirjavaltuutus asunto-osakeyhtiölaissa

Eräs lukija on miettinyt sitä, miten tärkeää olisi hakea yhtiökokouksiin ikääntyneiltä osakkailta valtakirjat, jotta osakekanta olisi mahdollisimman täydelleen edustettuna. Hänen mielestään ikäihmiset eivät usein enää jaksa tai pysty osallistumaan yhtiökokouksiin paikan päälle raahautuen, joten heidän äänensä voi jäädä kuulematta, mikä on ongelma demokratian kannalta.


Viestintäsuositus työn alla

Kansalaiskysely ja –keskustelu asunto-osakeyhtiölain toimivuudesta on poikimassa viestintäsuosituksen, jolla pyritään parantamaan osakkaiden tiedonsaantia taloyhtiötä koskevista asioista tilikausien välisenä aikana.
Suositusluonnos tulee kommentoitavaksi julkiseen verkkokeskusteluun lähiviikkoina tähdäten siihen, että ns. lopullinen versio olisi valmis vuoden loppuun mennessä.
Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiaisen mielestä suosituksen käytön yleistymisen kannalta tärkeää olisi, että suositus ja sen käyttöönotto tuotaisiin esiin jo ensi kevään yhtiökokouksissa vähintään ilmoitusasiana.


AsOy:iden muutosilmoitukset syksyllä maistraatin sijasta PRH:lle

Patentti- ja rekisterihallitus valmistautuu ottamaan vastaan asunto-osakeyhtiöiden muutosilmoituksia, kun niiden käsittely siirtyy syyskuun alussa maistraateilta PRH:hon.
Sitä ennen pitäisi kuitenkin löytää käytännön ratkaisu siihen, miten isännöitsijä tai taloyhtiön hallituksen jäsen maksaa muutoksen sen vireille saamiseksi – YTJ:n sähköinen asiointijärjestelmä kun tuntee tässä vaiheessa henkilökohtaiset pankkitunnukset ja niihin liittyvän pankkitilin tai luottokorttimaksamisen. Miten siis kohdistaa taloyhtiölle kuuluva maksu yhtiön tiliin?


Kategoriat

Uusimmat uutiset


Muissa palveluissa

Facebook
@ Facebook
Twitter
@ Twitter

Uutiskirje

Pysy mukana alan uusimmissa tuulissa ja tilaa Kiinteistöpostin uutiskirje!

Lehden tilaus

Tilaa Kiinteistöposti ja saat ajankohtaista kiinteistöalan tietoa postilaatikkoosi 10 kertaa vuodessa.

Osoitteenmuutos

Onko taloyhtiösi puheenjohtaja tai isännöitsijä vaihtunut tai oletko muuttanut eri osoitteeseen?

Lue digilehtiä

Kaikki lehtemme ovat luettavissa digitaalisessa muodossa. Jos haluat paperiversion, voit tilata Kiinteistöpostin ja saat kaikki numerot kotiinkannettuna.