Ilmanvaihdon puhdistus kohentaa sisäilmaa

Ilmanvaihto vaikuttaa merkittävästi asumisviihtyvyyteen ja sisäilmaan. Jotta ilmanvaihtojärjestelmä toimii tarkoituksenmukaiseksi, täytyy se aika ajoin puhdistaa ja säätää.
Vaikka asetuksessa ei enää ole asuinkiinteistöä koskevaa määräystä siitä, kuinka usein ilmanvaihdon puhdistus ja säätö pitää tehdä, on yleisenä käytäntönä kymmenen vuoden välein.

Näin myös Pohjoismaiden suurimpiin kuuluvassa taloyhtiössä Asunto Oy Säästöluodossa, jonka 4–5 -kerroksiset talot ovat valmistuneet vuosina 1962–1965. Kohteessa on 17 taloa, joissa on 661 asuntoa. Taloista 13:ssa on painovoimainen ilmanvaihto ja neljässä koneellinen.
Helsingin Vuosaaressa sijaitsevan asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Laurila kertoo, että taloyhtiö haluaa pitää asuntojen asukkaiden hyvästä ilmanvaihdosta ja sisäilman laadusta hyvää huolta.
– Ilmanvaihtojärjestelmä puhdistettiin ja säädettiin edellisen kerran vuosina 2003–2006 tehdyn putkiremontin jälkeen, eli kymmenkunta vuotta sitten. Ilmanvaihdon kanssa ei ole ollut suurempia ongelmia, eikä asukkailta ole tullut sitä koskevaa palautetta. Mutta tosi asiahan on, että ilmanvaihtohormistoon kertyy vuosien varrella pölyä ja rasvaa. Näin ollen järjestelmä on syytä huoltaa säännöllisesti, Laurila toteaa.
Säästöluodossa ilmanvaihdon kohenemiseen vaikuttavat myös uudet ikkunat. Taloyhtiön yhteensä noin 3000 ikkunan vaihtourakka on edennyt niin, että noin puolet ikkunoista on vaihdettu, ja ensi vuonna uusitaan kahden talon ikkunat. Ikkunoita vaihdetaan hoitovastikkeen puitteissa 1–2 talon vuosivauhdilla. Parvekeikkunoiden ja -ovien uusiminen aloitetaan, kun yhtiön muut ikkunat on vaihdettu.
Yli viisikymmentä vuotta vanhojen puuikkunoiden tilalle asennetaan puu-alumiini-ikkunat.
– Olohuoneen ja makuuhuoneen uusiin ikkunoihin asennetaan korvausilmaventtiilit suodattimineen, joiden kautta tulee puhdasta ilmaa asuntoon. Tämä on merkittävä parannus, sillä asunnoissa ei ole aikaisemmin ollut korvausilmaventtiilejä, jos kylmäkaappien kohdalla olleita ilmanvaihtoreikiä ei oteta huomioon. Myös tuuletusmahdollisuus huoneistoissa paranee, kun tuuletusikkunoiden määrä kasvaa, Laurila kertoo.

Useita satoja poistoilmaventtiilejä
As Oy Säästöluodon ilmanvaihdon puhdistuksen ja säädön urakoi Cervi Talotekniikka Oy.
– Kyseessä on iso taloyhtiö, joten myös puhdistettavaa ja säädettävää on sen mukaisesti. Esimerkiksi poistoilmaventtiilejä on jokaisessa huoneistossa kahdesta viiteen kappaletta, joten niitä kertyy useita satoja, Cervi Talotekniikka Oy:n toimitusjohtaja Petri Valve kertoo.
– Työ etenee talosta taloon. Säästöluodon urakkaan on varattu kolmisen kuukautta, kun tavallisesti yhdessä taloyhtiössä menee aikaa noin kaksi viikkoa.
Ilmanvaihtokanavien puhdistamisesta ei koidu asukkaille haittaa.
– Puhdistuksen lähestyessä siitä ilmoitetaan huoneistokohtaisesti tiedotteella, jossa kerrotaan mitä tehdään ja koska tehdään. Asukkaan tulisi katsoa, että venttiileille on esteetön pääsy. Jos lähellä on tavaroita, ne kannattaa poistaa, jotta suojaaminen on tarvittaessa helpompaa, Petri Valve toteaa.
Ilmanvaihdon poistoventtiilit sijaitsevat keittiössä, wc:ssä ja muissa märkätiloissa sekä vaatehuoneessa. Ne irrotetaan, minkä jälkeen ilmanvaihtohormisto puhdistetaan kuivaharjauksella.
Työ etenee vedon suuntaisesti, ja tarvittaessa veto aikaansaadaan erillisellä alipainepuhaltimella. Kun kanavat on puhdistettu, kierretään pestyt venttiilit takaisin paikoilleen.
Pystyhormien lisäksi puhdistetaan talon vaakahormit ja kammiot. Lisäksi urakkaan kuuluu suodattimien ja tarvittaessa venttiilien vaihto.

Säädössä ilmavirta kohdalleen
Puhdistuksen jälkeen tehdään ilmanvaihdon säätö, jota voisi Petri Valveen mukaan kutsua myös kuntotarkastukseksi. Säädössä katsotaan, että ilmanvaihto toteutuu suunnitellusti ja vaadittava ilmamäärä kulkee asunnon läpi.
Ilmavirta mitataan paine-eromittarilla.
– Uusi tekniikka on tullut avuksi tässäkin työssä. Kun ennen laskemisessa käytettiin erinäisiä taulukoita ja käppyröitä, laskee mittari ilmavirran nyt automaattisesti millin tarkkuudella.
– Virtausnopeudet on mahdollista säätää hyvin tarkkaan, ja heitto jää ainoastaan litraan, jos siihenkään. Määräykset ovat väljempiä, ja niiden mukaan yhden venttiilin osalta erotus saa olla plus-miinus 20 prosenttia suuntaan tai toiseen.
Taloyhtiö saa ilmanvaihtojärjestelmän säädöstä mittauspöytäkirjan. Siihen merkitään myös muut toimenpiteet, esimerkiksi puhaltimen tehon muuttaminen.
Kun ilmanvaihto on kohdillaan, asukkaan ei tarvitse tehdä mitään lukuun ottamatta venttiilien puhdistusta. Niiden säätäminen on kielletty.

Ilmanvaihto vaikuttaa terveyteen
Nykyisin korostetaan ilmanvaihdon merkitystä terveyteen ja asumisviihtyvyyteen.
– Ilmanvaihto poistaa epäpuhtauksia, hajua ja kosteutta. Huonolla järjestelmällä on myös mahdollista tuottaa näitä kaikkia, ilmanvaihtoalalla yli 30 vuotta työskennellyt Petri Valve tietää.
– Ulkoilma, joka tulee korvausilmaventtiilien kautta asuntoihin, ei aina ole niin raikasta kuin voisi olettaa. Sen mukana kulkeutuu esimerkiksi pakokaasuja, siitepölyä ja nokea. Itse asunnosta sisäilmaan kertyy puolestaan pölyä, kuituja ja rasvaa. Mikäli järjestelmä ei toimi suunnitellulla tavalla, syntyy ongelmia.
Taloyhtiöt ovat hänen mukaansa hyvin perillä toimivan ilmanvaihdon tärkeydestä. Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja säätö hoidetaan määräajoin, tavallisesti 7–10 vuoden välein. Tämä ei kuitenkaan Petri Valveen mukaan aina riitä.
– Määräaikainen puhdistus ja säätö useimmiten muistetaan, mutta siinä välillä tarvittavat pienemmät toimet jäävät tekemättä. Näin ollen ilmanvaihtojärjestelmän toiminta ehtii taantua ja ilmanvaihto heiketä ennen määräaikaista puhdistusta.
– Suositeltavaa olisi käydä ilmanvaihtokoneiden puhaltimet läpi taloyhtiön huollon toimesta vuoden välein, jolloin tarkistettaisiin muun muassa siipien puhtaus. Venttiilien puhdistaminen ja säätö olisivat paikallaan kolmen vuoden välein. Isompi ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja läpikäynti tulisi tehdä 6–9 vuoden välein, Petri Valve sanoo.
Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä pitää osaltaan talon rakenteet kunnossa.
– Jos järjestelmä toimii huonosti, kertyy kosteus rakenteisiin. Tämä on huomattu kuluneen kesän ja syksyn aikana, kun korvausilmanvaihtoventtiilien kautta on tullut runsaasti kosteutta sisätiloihin, Petri Valve toteaa.
Ilmanvaihtokanavien puhdistus ja laitteiston huolto parantavat myös järjestelmän energiataloudellisuutta ja lisäävät paloturvallisuutta.
– Pelastustoimilaki velvoittaa edelleen puhdistamaan asuinkiinteistön ilmanvaihtokanavat. Mutta asetusta, joka määrää sen toteutettavaksi tietyin aikavälein, ei enää ole, Valve toteaa.

Huonoon ilmanvaihtoon monia syitä
Ilmanvaihdon toimimattomuus voi johtua monesta syystä.
– Puutteita saattaa löytyä koko ilmanvaihtojärjestelmästä. Se on riittämätön tai suunnitellut ilmanvaihtomäärät eivät toteudu. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että puhallin ei toimi niin kuin pitäisi, ilmanvaihtoventtiilit ovat tukossa, tai säätö- tai palopelti on kiinni, Petri Valve luettelee.
Yksi merkittävä tekijä huonoon sisäilmaan on hallitsematon korvausilma.
– Jos ulkoilman sisään virtausta ei ole järjestetty eli järjestelmä ei tuota korvaavaa ilmaa, hakee tämä reittinsä hallitsemattomasti postiluukun kautta porraskäytävästä, rakenteista tai jopa viemärien läpiviennistä.
– Ilmanvaihto on niin ikään epätasapainossa, jos huoneiston poistoilmaventtiilit on tukittu. Se vaikuttaa paitsi kyseisen asunnon sisäilman laatuun myös muualle kiinteistöön.
– Vastaan tulee myös tapauksia, joissa asukas on keittiöremontin yhteydessä liittänyt liesituulettimen hormiin. Koneellisen poistoilmanvaihdon talossa tämä on ehdottomasti kielletty.
Ilmanvaihtojärjestelmiä ohjaavat rakentamismääräykset
Sisäilman ja ilmanvaihdon ongelmia on ilmaantunut Valveen mukaan etenkin 1960-luvun alun ja 1980-luvun alun välisenä aikana valmistuneissa taloissa, joissa on koneellinen poistoilmanvaihto.
Petri Valve muistuttaa, että lainsäädäntö ohjaa ilmanvaihtojärjestelmiä yhtä lailla kuin muutakin rakentamista. Kunkin ajan rakennuskanta on tehty silloisten rakentamismääräysten mukaan.
– Koneellisen poistoilman yleistyessä taloihin ei useinkaan asennettu riittävästi korvausilmaventtiilejä. Kun kone imee ilmaa 180 000 litraa tunnissa ja korvaavaa ilmaa ei tule tarpeeksi, alkavat seuraukset vuosien mittaan näkyä ja tuntua.
Petri Valveen mukaan tämän päivän tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmät suunnitellaan ja rakennetaan hyvin. Ilmanvaihdon merkitys korostuu rakennusten ollessa entistä tiiviimpiä.
– Nyt ollaan siirtymässä tarvepohjaiseen ilmanvaihtoon. Uusinta tekniikkaa edustavat ilman kosteuden tasoa ja hiilidioksidin määrää mittaavat anturit, joiden välittämän tiedon mukaan laitteisto säätyy automaattisesti.
Sisäilmaongelmista puhuttaessa nousee esille mielipiteitä, joiden mukaan painovoimaisen ilmanvaihdon aikaan kaikki oli paremmin. Petri Valve muistuttaa, että tänä päivänä se ei toimisi kuten aikoinaan.
– Painovoimaista ilmanvaihtoa romantisoidaan. Se on tyypillinen ennen 1960-lukua rakennetuissa taloissa. Tuolloin oli vielä paljon tulisijoja, jotka tarvitsivat palamiseen ilmaa ja hoitivat siten osaltaan ilmanvaihtoa. Se aika on ollut ja mennyt ja sitä on turha haikailla. Yhtä lailla voidaan kysyä, haluaisiko joku luopua autosta ja siirtyä hevosaikaan, Petri Valve toteaa.

Teksti Irene Murtomäki Kuvat Mikael Lindén
Artikkeli on julkaistu joulukuussa ilmestyneessä Kiinteistöpostissa 9/2017

Yksi kommentti

  1. Timo Jkinen

    Tärkeää asiaa! Ilmanvaihdon säädössä on syytä määritellä tilattavan työ selvästi. Parasta olisi myös löytää pätevä valvoja, joka varmistaa, että työ todella tehdään, eikä mittauspöytäkirjoja täytetä ”Esson baarissa”. Hutaisten tehtyjä säätöjä tehdään aivan liian usein. Hyvin tehty säätö vaatii useita iterointikierroksia ja asunnoissa käydään useammin kuin kerran!
    Säädön onnistuminen tulee tarkistaa mittaamalla asunnon alipaine ulkoilman suhteen. Sen tulisi olla 5-15 Pa asumisteveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan. Jos alipaine on yli 15 Pa, syyt tulee selvittää. Valitettavasti edelleen jotkut urakoitsijat sanovat, että alipainemittaus ei kuulu säätötyöhön.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kategoriat

Uusimmat uutiset

Muissa palveluissa

Facebook
@ Facebook
Twitter
@ Twitter

Uutiskirje

Pysy mukana alan uusimmissa tuulissa ja tilaa Kiinteistöpostin uutiskirje!

Lehden tilaus

Tilaa Kiinteistöposti ja saat ajankohtaista kiinteistöalan tietoa postilaatikkoosi 10 kertaa vuodessa.

Osoitteenmuutos

Onko taloyhtiösi puheenjohtaja tai isännöitsijä vaihtunut tai oletko muuttanut eri osoitteeseen?

Lue digilehtiä

Kaikki lehtemme ovat luettavissa digitaalisessa muodossa. Jos haluat paperiversion, voit tilata Kiinteistöpostin ja saat kaikki numerot kotiinkannettuna.